കിണർ റീച്ചാർജ്ജിംഗ് (2017-18)

1 . രാമദാസ് കുന്നംവള്ളി 8113872514 , വാർഡ് 1
2 . തസ്ലീന പി.പി, കല്ലുങ്ങൽ പള്ളിയാളി , വാർഡ് 2
3 . ഷഹനാസ് w/o മുസ്താഖ് അവരാതിയിൽ 7510846050 , വാർഡ് 3
4 . ബാലകൃഷ്ണൻ കെ, കടുങ്ങലത്ത് 9961031206 , വാർഡ് 4
5 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ കണ്ണഞ്ചേരി 9747851568 , വാർഡ് 5
6 . ചന്ദ്രികവള്ളി അജ ചന്ദ്രാലയം 9400493721 , വാർഡ് 6
7 . വി.വി കൃഷ്ണൻ, സായ്സദനം 9446678339 , വാർഡ് 7
8 . മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, കരുവാൻ കുന്നൻ 9847615309 , വാർഡ് 8
9 . കുമാരൻ ചൊക്കിവീട്ടിൽ 9846743790 , വാർഡ് 9
10 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ആത്രപ്പിൽ 9961286054 , വാർഡ് 10
11 . റൈഹാനത്ത് പി.സി 9847575942 , വാർഡ് 11
12 . സൌമിനി മേങ്ങോളിമാട് 8086416245 , വാർഡ് 13
13 . സെക്കീന മേങ്ങോളിമാട് കരുവാൻതടം 9747057625 , വാർഡ് 12
14 . ആസ്യ എർളാക്കൽ 9946569328 , വാർഡ് 16
15 . നൌഫൽ കണ്ടപ്പൻ 9656002222 , വാർഡ് 18
16 . സുഹറ എൻ.കെ, കരണമംഗൾ, ചാത്രതൊടി 9947476804 , വാർഡ് 19
17 . വി.കെ കുഞ്ഞിരാമൻ 9605696029 , വാർഡ് 4
18 . സുകുമാരൻ കടുങ്ങലത്ത് 9744402713 , വാർഡ് 4
19 . ബാബു തടത്തിൽ 9744010083 , വാർഡ് 4

അഡീഷനൽ ലിസ്റ്റ്
1 . ആയിശ മാട്ടിൽ 9556612630 ,വാർഡ് 1
2 . നഫീസ സി.കെ, കുന്നത്ത് പറമ്പ് 9895060924 ,വാർഡ് 2
3 . വേലായുധന്‍ കെ.കെ, കൊളത്തുംകണ്ടി 9947268119 ,വാർഡ് 3
4 . ബീരാന്‍ ചോനാരി 9809168903 ,വാർഡ് 5
5 . ശംസുദ്ധീന്‍ ചക്കിപറമ്പന്‍ 9846113521 ,വാർഡ് 6
6 . ശ്രീജ w/o ദാസന്‍ ,വാർഡ് 7
7 . അയ്യപ്പന്‍ ടി, തെരുവത്ത് ,വാർഡ് 8
8 . മൊയ്തീന്‍ ചെറാഞ്ചീരി ചാനത്ത് 9744410083 ,വാർഡ് 9
9 . സുരേന്ദ്രന്‍ മേലോട്ടിൽ, നാട്ടുക്കല്ല് ഹൌസ് 9605875640 ,വാർഡ് 10
10 . ലക്ഷ്മി ടി , തെരുവത്ത്, 8139031275 ,വാർഡ് 13
11 . മിനി പരിയാരത്ത് ,വാർഡ് 14
12 . ശാലിനി രതീഷ് , അച്ചമ്പ്ര വളപ്പിൽ 9961153072 ,വാർഡ് 12
13 . അബ്ദു റസാഖ് കെ, ചേമ്പട്ടി കളത്തിൽ ,വാർഡ് 15
14 . ആയിശ ബി.സി, ചെനക്കൽ ,വാർഡ് 16
15 . സജിത പുതിയപറമ്മിൽ 9656501370 ,വാർഡ് 18
16 . അബൂബക്കർ തേവങ്ങാട്ട് മേത്തയിൽ ,വാർഡ് 19
17 . ബീപാത്തിമ പാറമ്മൽ 9947304590 ,വാർഡ് 1
18 . കുഞ്ഞാടി വെള്ളക്കടവത്ത് ,വാർഡ് 1
19 . സുലൈമാന്‍ മാട്ടിൽ, എരഞ്ഞിതാഴത്ത് 8113872514 ,വാർഡ് 1
20 . പ്രസന്ന തട്ടാരക്കൽ d/o സുകുമാരന്‍ 9961868112 ,വാർഡ് 2
21 . റഷീദ് മേലേകൊട്ടശ്ശേരി ,വാർഡ് 2
22 . ശോഭന തട്ടാരക്കൽ ,വാർഡ് 2
23 . ജയശ്രീ പി.കെ മണ്ണാരംകുന്നത്ത് ,വാർഡ് 2
24 . പി. ചന്ദ്രന്‍ കൊളപ്പുരക്കൽ 9961288034 ,വാർഡ് 3
25 . രാധാമണി എന്‍ സിറ്റാഡിൽ 984676390 ,വാർഡ് 4
26 . സൈനബ പി.കെ 9544386129 ,വാർഡ് 4
27 . നീലകണ്ണന്‍ ടി തടത്തിൽ, 9745930662 ,വാർഡ് 4
28 . തങ്ക കെ.പി 9961072827 ,വാർഡ് 5