ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (2017-18)

1 . അനിത കെടംമ്പാട്ടിൽ , വാർഡ് - 1
2 . കുഞ്ഞിപാത്തുട്ടി, വാക്കിൽമാട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
3 . ആയിഷബീവി. തയ്യിൽ കുന്നത്ത്പറമ്പ് 9847476049 , വാർഡ് - 3
4 . എ.കെ സുബ്രമണ്ണ്യന്‍, മുക്കത്തിൽമാട് 8086031070 , വാർഡ് - 4
5 . മൊയ്തീന്‍ തൊടിയന്‍ എള്ളാത്ത്പറമ്പ് ഹൌസ് 7356002103 , വാർഡ് - 5
6 . കോയ മുസ്ലിയാർ. സി.പി , പടന്നേക്കാട്ട് ഹൌസ് 9562081272 , വാർഡ് - 6
7 . ലൈല w/o അലവിക്കുട്ടി തുപ്പിലിക്കാട്ട്, പി.ഒ കുറ്റൂർ നോർത്ത്, കുണ്ടൂർ ഹൌസ് 9562114532 , വാർഡ് - 8
8 . ചിരുതകുട്ടി അത്തിപറമ്പത്ത് കൂർക്കൽചാൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
9 . മുഹമ്മദ് കുട്ടി, കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട്, മേങ്ങോളിമാട് 9847178327 , വാർഡ് - 13
10 . ആലി പള്ളിയാളി, ഇല്ലത്ത്മാട് 9539325188 , വാർഡ് - 11
11 . പട്ടർകടവ് ബീഫാത്തിമ്മ, രായീന്കു9ട്ടി 9846089478 , വാർഡ് - 11
12 . ആയമ്മ പുറ്റേക്കാടന്‍ (നഫീസ) 8113004804 , വാർഡ് - 12
13 . അലവി ആമൂർ, പേങ്ങാട്ട് ഹോസ് 9043064278 , വാർഡ് - 13
14 . വേലായുധന്കുേട്ടിനായർ, മനാട്ട് വീട് , ഒളകര 9847846584 , വാർഡ് - 8
15 . എം.പി റഷിദ. പോടിരി സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 15
16 . ഹസ്സന്‍ അരീക്കാടന്‍ ചേലപ്പുറത്ത് നടുക്കര 9744368460 , വാർഡ് - 5
17 . അബ്ദുറഹിമാന്‍ ഹാജി പി.പി 9744123067 , വാർഡ് - 17
18 . പി.കെ സൈനബ w/o സൈതലവി. പരിത്തിക്കുന്നന്‍, വെല്ലക്കാട്ട് ഹൌസ് 9846551920 , വാർഡ് - 13
19 . വെങ്കളത്ത് സുന്ദരന്‍, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് 9895102432 , വാർഡ് - 19
20 . സൈനബ പാറമ്മൽ ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 9744617647 , വാർഡ് - 8
21 . ചെറാഞ്ചീരി അഹമ്മദ് , വാർഡ് - 7
22 . ഫാത്തിമക്കുട്ടി ചുക്കാൻ, സൂപ്പർ ബസാർ 9847127885 , വാർഡ് - 17
23 . കാളികുട്ടി കുട്ടപ്പന്‍, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം 9633208638 , വാർഡ് - 11
24 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കൂനാരിതുമ്പത്ത് മുടിമണ്ണിൽ , ഒളകര 9745862374 , വാർഡ് - 8
25 . ശിഹാബുദ്ദീൻ കളത്തിങ്ങൽ, കൂർക്കന്ചാ്ൽ 9847773507 , വാർഡ് - 8
26 . മുഹമ്മദലി ചോനാരി, കുണ്ടൂർഫിസ്, അരീക്കാട്ട്മാട് 9544175736 , വാർഡ് - 8
27 . ഖദീജ ചെറായിൽ 9497151857 , വാർഡ് - 19