ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് 2016-17

ക്രമ നമ്പര്‍

ലൈസന്‍സിയുടെ പേര്

മേല്‍വിലാസം

സ്ഥാപനം

ലൈസന്‍സിന്‍റെ

കാലാവധി

1

മുഹമ്മദ് ഷാഫി കുരുണിയന്‍

S/O കോയഹാജി, കുരുണിയന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ

റിയൽ ഗ്ലാസ് & പ്ലൈവുഡ്

31 മാര്‍ച്ച് 2017

2

മുഹമ്മദ് ഷാഫി കുരുണിയന്‍

S/O കോയഹാജി, കുരുണിയന്‍ ഹൌസ്,

ഗ്ലാസ് ഡിസൈനിംഗ്

31 മാര്‍ച്ച് 2017

3

കല്ലക്കന്‍തൊടിക അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി, ഇല്ലത്ത്മാട്, പെരുവള്ളൂർ

സിമന്‍റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ബ്രിക്സ് നിർമ്മാണം

31 മാര്‍ച്ച് 2017

4

എ.സി അബ്ദുറഹിമാന്‍

മാനേജിങ് പാർട്നർ, എ.എ ക്രഷിങ് യൂണിറ്റ്, പെരുവള്ളൂർ

ക്രഷിങ് യൂണിറ്റ്

31 മാര്‍ച്ച് 2017

5

കെ അബ്ദുറഹിമാന്‍

കാമ്പ്രന്‍ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ

സ്മാക്ക് ഫുഡ്സ്

31 മാര്‍ച്ച് 2017

6

കെ.ടി മുഹമ്മദ് കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ

കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ

സിറ്റി

31 മാര്‍ച്ച് 2017

7

ഷെരീഫ് പി.എം

പള്ളിയാളി ഹൌസ്, ചിറയിൽ പി.ഒ, 9605669395

മക്ക സ്റ്റോർ

31 മാര്‍ച്ച് 2017

8

സൈതലവി സി

ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9847595915

സി.ആർ സ്റ്റോർ

31 മാര്‍ച്ച് 2017

9 ഹനീഫ പി പരേക്കാടന്‍, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽ പീടിക പി.ഒ നൈസ് ബേക്കറി & കൂള്‍ബാർ 31 മാർച്ച് 2017
10 ചൊക്ലി മൊയ്തീന്‍കുട്ടിഹാജി S/O ഹൈദ്രുഹാജി, പന്നിചത്ത്മാട് ചൊക്ലി ക്ലോത്ത്മാർട്ട്, പറമ്പിൽപീടിക 31 മാർച്ച് 2017
11 അബ്ദുള്‍ ഹമീദ് ചൊക്ലി ചോനൊടുവിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ പെരുവള്ളൂർ ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
12 ബീക്കുട്ടി W/O കുഞ്ഞീതുഹാജി, കല്ലന്‍ ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല് ബിസ്മില്ല സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷന്‍ 31 മാർച്ച് 2017
13 ജയേഷ് സി.കെ ചോലക്കാട്ടുകുഴിയിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9847805972 തയ്യൽകട & തുണികച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
14 ഫൈസൽ തയ്യിൽ തയ്യിൽ ഹൌസ്, കടലുണ്ടി, 9562170285 മെറ്റൽ ഇന്‍ഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
15 മഠത്തിൽ കറപ്പന്‍ S/O ശങ്കുണ്ണി, പെരുവള്ളൂർ മഠത്തിൽ വുഡ് ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
16 ബാലകൃഷ്ണന്‍ കെ.കെ S/O ചോയികുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9567268356 അഭി വുഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
17 മമ്മദ് പാണ്ടികശാല കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ, 9747080556 ഐഡിയൽ മെറ്റൽ ഇന്‍ഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
18 അബ്ദുള്‍ നാസിർ മാർക്കറ്റ് റോഡ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9744343124 ബ്രദേഴ്സ് സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
19 മമ്മദ് പാണ്ടികശാല കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ, 9747080556 ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
20 ഷാജന്‍ ഹമീദ് ചെറാഞ്ചീരി ആക്കന്‍ S/O സെയ്താലി, കുന്നത്ത് പറമ്പ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ലെഥർ ക്ലബ് 31 മാർച്ച് 2017
21 അഷ്റഫ് പുത്തലത്ത് പാറയിൽ ഹൌസ്, കൊല്ലംചെന, 9656793087 അമ്ന സ്റ്റേഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
22 കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് S/O ബീരാന്‍കുട്ടി, ചക്കിപറമ്പന്‍ ഹൌസ്, 9947511760 സി.പി ഫർണിച്ചർ നടുക്കര 31 മാർച്ച് 2017
23 സി.പി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ഹാജി ചക്കിപറമ്പന്‍ ഹൌസ്, നടുക്കര, 9947511760 സി.പി ഹോംനീഡ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
24 കെ വിജീഷ് കുറ്റിയിൽ ഹൌസ്, മൂന്നിയൂർ പി.ഒ, പാറക്കടവ് ഒലീവ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ 31 മാർച്ച് 2017
25 പൊക്കാറമ്പത്ത് വേലായുധന്‍ പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ മലബാർ കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
26 പി.കെ മുഹമ്മദ് റഷീദ് പുറ്റേക്കാട്ട് പാറയിൽ ഹൌസ് പാറയിൽ മെറ്റൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
27 അബ്ദുള്‍ അസീസ് പി പേനാട്ട് ഹൌസ്, വെളിമുക്ക് സൌത്ത് പി.ഒ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
28 ചൊക്ലി ഖമറുദ്ദീന്‍ ചോയക്കാട്ട് ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ സണ്‍ ഫുഡ്സ് കാടപ്പടി 31 മാർച്ച് 2017
29 സിറാജുദ്ദീന്‍ പി.സി പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പായി ഹൌസ്, കെ.കെ പടി, പെരുവള്ളൂർ ട്രസ്റ്റ് ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
30 അബ്ദുള്‍ ശുക്കൂർ സി കോഴിക്കാമഠത്തിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ, കൊണ്ടോട്ടി മെജസ്റ്റിക് ഫേഷന്‍ ഹൌസ് 31 മാർച്ച് 2017
31 മുജീബ് റഹിമാന്‍ പി കൊമ്പിൽ ഹൌസ്, വെളിമുക്ക് പി.ഒ ന്യൂ കോഹിനൂർ കാറ്ററിങ്ങ് 31 മാർച്ച് 2017
32 കൂർമ്മത്ത് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ കൂർമത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ സ്റ്റൈൽ സെറാമിക് സെന്‍റർ 31 മാർച്ച് 2017
33 അബ്ദുള്‍ റസാക്ക് ടി കല്ലുവെട്ടി കുഴിങ്ങര ഹൌസ്, പള്ളിക്കൽ പി.ഒ സിമന്‍റ് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
34 നാസർ പെരിഞ്ചീരി പെരിഞ്ചീരി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9747533137 പെരിഞ്ചീരി ഫ്ലോർ & ഓയിൽ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
35 നമ്പംകുന്നത്ത് ഹംസ വടിയാർപറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9947860630 ബാർബർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
36 പ്രസീത പി മലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ, 9656557555 പെരുവള്ളൂർ പെട്രോളിയം 31 മാർച്ച് 2017
37 തട്ടാരക്കൽ സുകുമാരന്‍ തട്ടാരക്കൽ ഹൌസ്, 8893588916 ജിതുന്‍ ജ്വല്ലറി വർക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
38 അലവികുട്ടി സി.പി ചാരുപടിക്കൽ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടി, 9847043267 സി.പി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
39 മുഹമ്മദ് റാഫി പഴേരി, S/O മുഹമ്മദ്, പഴേരി ഹൌസ്, എസ്.ആർ ജ്വല്ലറി 31 മാർച്ച് 2017
40 ബീരാന്‍കുട്ടി അഞ്ചാലന്‍ s/o മുഹമ്മദ്, പറമ്പിൽപീടിക മദീന സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
41 മുഹമ്മദലി എം.കെ മേലേകൊടശ്ശേരി, തെക്കുംപറമ്പിൽ ഹൌസ്, 9961295032 എം.കെ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
42 രതീഷ് പി S/O ആണ്ടി, പൂതേരി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9745913254 മെറ്റൽ ഇന്‍ഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
43 ശിഹാബുദ്ധീന്‍ കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ തടത്തിൽപുറായ് ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ, 8156943969 സീറ്റോണ്‍ ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
44 സുകുമാരന്‍ പള്ളിയസി, ചിത്രകൂടം, കാടപ്പടി, 8129578818 ബീറ്റ ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
45 ബൈജു. സി ചെമ്പ്രത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ ഫ്ലോർ &  ഓയിൽ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
46 സൈതലവി സി.കെ S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ അറഫ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
47 പി പരമേശ്വരന്‍ വടക്കേപുരക്കൽ ഹൌസ്, S/O കുഞ്ഞാപ്പന്‍, തൃക്കുളം 31 മാർച്ച് 2017
48 ചോലയിൽ അബ്ദുറഹിമാന്‍, ചോലയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ മർഹബ സ്റ്റേഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
49 മുഹമ്മദ്കുട്ടി ചൊക്ലി ചൊക്ലി ഹൌസ്, നടിക്കര, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ പി.എം ഗ്രാനൈറ്റ് 31 മാർച്ച് 2017
50 പുത്തലന്‍ സാജുദ്ധീന്‍ S/O ബീരാന്‍ മൊയ്തീന്‍, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഇലക്ട്രിക്കൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
51 അബ്ദുള്‍ റയീസ് പി പാലക്കാവളപ്പിൽ ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9544579333 സോഡ നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
52 പിലാത്തോടന്‍ മുസ്തഫ പി.ടി ഹൌസ്, കറുത്തേടത്ത് പള്ളിയാളി, 9847211879 പന്തൽ, മേശ, കസേര, എന്നിവ വാടകക്ക്. 31 മാർച്ച് 2017
53 ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കെ.ടി കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ, 9495663255 അലക്കുശാല 31 മാർച്ച് 2017
54 ആലിക്കോയ താന്നിക്കോട്ടുമ്മൽ S/O കുഞ്ഞലവി, തൂക്കാട്ടിൽ ഹൌസ്, 9809206335 ചെറുകിട മിഠായി കച്ചടവടം 31 മാർച്ച് 2017
55 ഇ.കെ രാജു എറവക്കാട്ട് ഹൌസ്, കുഴുപ്പിള്ളിക്കര, 9847767268 പവിഴം ഗോള്‍ഡ് കവറിംഗ് 31 മാർച്ച് 2017
56 കുഞ്ഞീതു എടക്കുളങ്ങര സൂപ്പർ ബസാർ, പറമ്പിൽപീടിക സൂപ്പർ മാരേജ് സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
57 സഹീറലി പി S/O മൊയ്തീന്‍കുട്ടി, സിന്ധീഖാബാദ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9961919183 ഓക്സിയ റെഡിമെയ്ഡ് & ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
58 പാലമഠത്തിൽ ചോലക്കൽ മുഹമ്മദ് S/O അവറാന്‍കുട്ടി, കൊല്ലംചെന, 9605535114 പ്ലാസ്റ്റിക്,അലൂമിനിയം പാത്രം റിറ്റെയിൽ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
59 കെ. കരുണാകരന്‍ മാലപറമ്പിൽ ഹൌസ്, ചേലേമ്പ്ര പി.ഒ, 9961787501 ദിവ്യ ടെക്സ്റ്റയിൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
60 കാവുങ്ങൽ അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി കാവുങ്ങൽ ഹൌസ്, പുകയൂർ കുന്നത്ത്, ഒളകര പി.ഒ, 9447278590 ബിസ്മി പ്ലാസ്റ്റിക് 31 മാർച്ച് 2017
61 പ്രതീഷ് എം.വി മുതലവീട്ടിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ, 9745913254 തീർത്ഥ എന്‍റർ പ്രൈസസ് 31 മാർച്ച് 2017
62 സുജേഷ് പി S/O ആണ്ടി, ചെനുവിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9747784576 സി.കെ മെറ്റൽ ഇന്‍റസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
63 കാളാടത്ത് അബ്ദുള്‍ സലിം S/O മൊയ്തുഹാജി, പാലംതൊടു, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ്, 9744433889 അമീന്‍ റെഡിമെയ്ഡ് & ടെക്സ്റ്റയിൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
64 കുഞ്ഞമ്മതാജി അവരാതിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഹൈലൈറ്റ് ഹാർഡ് വേയർസ് 31 മാർച്ച് 2017
65 കോമുകുട്ടി പി.ടി പി.ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9744888073 മേജർ സെറാമിക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
66 മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി.ടി പാവുതൊടിക ഹൌസ്, മൂസാലി പറമ്പിൽ, എ.ആർ.നഗർ പി.ഒ, 9809168911 മുബാറക് മെറ്റൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
67 മുഹമ്മദ് അനസ് എം മാറണക്കാട്ട്, പൊഴിൽതൊടി, ചേലേമ്പ്ര പി.ഒ, 97472341195 അൽ ഹിലാൽ മാർക്കറ്റിംങ് 31 മാർച്ച് 2017
68 പി.കെ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി പുറ്റേക്കാട് പാറയിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പന്‍ കുടുക്ക്, 9847221038 അലൂമിനിയം പാത്ര സംഭരണം, വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
69 പി.കെ ഹിജാബു നിസാർ s/o മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി പുറ്റേക്കാട്ട്പാറയിൽ , 9847221038 പി.കെ.എം ഹൌസ് നീഡ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
70 പി.കെ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി പുറ്റേക്കാട്ട് പാറയിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് അലൂമിനിയം പാത്ര നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
71 സിറാജ് താട്ടയിൽ താട്ടയിൽ ഹൌസ്, പൂച്ചോലമാട്, ചേറൂർ സ്റ്റാർ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
72 പി.കെ കദിയകുട്ടി w/o കുഞ്ഞിപോക്കർ ഹാജി, തടത്തിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ, 9544644888 കെ.ടി ഫ്ലോർ & ഓയിൽ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
73 അബൂബക്കർ തോട്ടശ്ശേരി s/o ഇസ്മായിൽ, തോട്ടശ്ശേരി ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, 9744359685 അബു സ്റ്റോർ നടുക്കര 31 മാർച്ച് 2017
74 മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി പെരിഞ്ചീരി, s/o കോയ പെരിഞ്ചീരി, ചാത്രത്തൊടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
75 മഠത്തിൽ പ്രകാശന്‍ മഠത്തിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9605063675 മഠത്തിൽ വുഡ് ഇന്‍റസ്ട്രീസ് 31 മാർച്ച് 2017
76 മുസ്തഫ പാലപ്പെട്ടി ഉള്ളാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ പോപ്പി സ്വീറ്റ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
77 സൽമാനുൽ ഫാരിസ് ടി.കെ ടി.കെ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഹാപ്പി മാരേജ് സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
78 സൈഫുദ്ദീന്‍ എം.കെ മേലെ കൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9961427274 നദ ബേക്കറി & കൂള്‍ബാർ 31 മാർച്ച് 2017
79 മുഹമ്മദ് അശ്റഫ് കെ കോഴിത്തൊടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9020051217 തൌഫാഖ് ടെക്സ്റ്റയിൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
80 മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ s/o ഹാജി.പി.വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9495194718 ക്രഷർ 31 മാർച്ച് 2017
81 മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ s/o ഹാജി പി. വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9495194718 ബ്രിക്സ് നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
82 ജിനീഷ് എ.എം അരീക്കാട്ട്മാട്ടിൽ ഹൌസ്, കുറ്റൂർ നോർത്ത് പി.ഒ, എ.ആർ. നഗർ , 9961138817 ന്യൂ പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
83 പൂതേരി ശിവാനന്ദന്‍ s/o വേലായുധന്‍, ആനന്ദാലയം, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9446546507 ഉഷ ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
84 സിദ്ദീഖ് സി ചീരങ്ങൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, 9847384800 രജന പ്രിന്‍റിങ്ങ് പ്രസ് 31 മാർച്ച് 2017
85 അബ്ദുള്‍ റശീദ് പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പായി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9656565014 മദീന ജ്വല്ലറി 31 മാർച്ച് 2017
86 ഹംസകോയ വി s/o കുഞ്ഞിക്കമ്മു, വളപ്പിൽ ഹൌസ്, തയ്യിലക്കടവ്, 9526666695 ബേക്കറി നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
87 അസൈനാർ അസലഞ്ചീരി വളപ്പിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, 9744874212 സംസം സ്പെയർ പാർട്ട്സ് കട 31 മാർച്ച് 2017
88 ശ്രീജിലേഷ് s/o രാജന്‍, ചാത്തനാത്ത്പറമ്പിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ , 9567273864 ഗ്ലാസ്പാലസ് മൊല്ലപ്പടി 31 മാർച്ച് 2017
89 ഹനീഫ പി.പി ബീരാന്‍കുട്ടി, വടിയാർ പറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക, 8086009686 മലബാർ ലോന്‍ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
90 അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് കുരുണിയന്‍ കുന്നത്ത്പറമ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ അപ്ന ബേക്കറി കൂള്‍ബാർ 31 മാർച്ച് 2017
91 സൈതലവി കുരുണിയന്‍ s/o മുഹമ്മദ് കുട്ടിഹാജി, പൂതംകുറ്റി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9847481935 അപ്ന ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
92 ഹംസ കുന്നുമ്മൽ s/o ഹൈദ്രോസ്, മൂന്നിയൂർ പി.ഒ, 2434887 റോയൽ ഹാർഡ് വേർ 31 മാർച്ച് 2017
93 മുഹമ്മദ് അജ്നാസ് പി.കെ s/o അഹമ്മദ്കുട്ടി പി.കെ, കുണ്ട്യാട്ട് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9947105 പെരുവള്ളൂർ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
94 സഹീറ പാറപ്പുറത്ത് d/o അബൂബക്കർ, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, 9961265810 പെരുവള്ളൂർ ബീറ്റർ റൈസ് മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
95 അബൂബക്കർ പി s/o അലവി പി, കാടപ്പടി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, 9961265810 പാറപ്പുറത്ത് ട്രഡേഴ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
96 അബൂബക്കർ പി s/o അലവി പി, കാടപ്പടി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , 9961265810 ബിസ്മി ഫ്ലോർ ആന്‍റ് ഓയിൽ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
97 സിദ്ധീഖ് പി s/o അബൂബക്കർ പി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, കാടപ്പടി, 9961265810 പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
98 അബ്ദുള്‍ മജീദ് ലാക്കന്‍ s/o മമ്മുദുഹാജി, ചേലപുറത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ , 9746774885 ബേക്കറി നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
99 അബ്ദുള്‍ മജീദ് ലാക്കന്‍ s/o മമ്മുദുഹാജി, ചേലപുറത്ത് ഹൌസ്, 9746774885 ബേക്കറി നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
100 മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഇ.കെ എടക്കണ്ടന്‍ ഹൌസ്, ചേറൂർ, മലപ്പുറം, 9847728723 ഗ്രാന്‍റ് ഹൌസ് ഗാലറി 31 മാർച്ച് 2017
101 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ കണ്ടപ്പന്‍ പുതിയപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9544939757 ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
102 ശിവാദാസന്‍ മുണ്ടക്കാട്ട് ചാലിയിൽ ഹൌസ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ, 9745948022 എസ്.എസ് വുഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് 31 മാർച്ച് 2017
103 ഷോപ്പ മാനേജർ മാവേലിസ്റ്റോർ, പറമ്പിൽപീടിക, 8590779997 മാവേലി സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
104 സൈതലവി വി.പി s/o മുഹമ്മദ്, വലിയപറമ്പിൽ ഹൌസ്, റഷീദ് മന്‍സിൽ, പാലപ്പെട്ടിപാറ, 9947476917 സ്റ്റാർ പപ്പടം 31 മാർച്ച് 2017
105 മൊയ്തീന്‍ എം മേലകത്ത് ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, എം.എം സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
106 അയ്യൂബ് ടി.വി താഴത്തുവീട്ടിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ സാഗർ ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
107 ശിഹാബുദ്ധീന്‍ എം മേലകത്ത് ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, 9744735230 മർഹബ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
108 അഹമ്മദ്കുട്ടി താവയിൽ പൊറ്റശ്ശേരി തണ്ണിപിലാക്കൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ബേക്കറി സാധന നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
109 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി s/o ബീരാന്‍കുട്ടി, വലിയപറമ്പന്‍, പറമ്പിൽപീടിക അജ്മീർ ഫുഡ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
110 ആത്രപ്പിൽ അബ്ദുള്‍ നാസർ s/o അഹമ്മദ് ഹാജി, തൊടിയിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, എന്‍.എസ്.ആർ മെറ്റൽസ്, കെ.കെ പടി 31 മാർച്ച് 2017
111 പി.എം അഹമ്മദ്, s/o  ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ക്രസന്‍റ് വില്ല, തേഞ്ഞിപ്പലം പി.ഒ, 8594000203 സിമന്‍റ്, കമ്പി, സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്, ഷീറ്റ് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
112 റഷീദ്സ വി.പി അഞ്ചാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക, 9747005566 വാട്ടർലാന്‍റ് സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷന്‍ 31 മാർച്ച് 2017
113 റഷീദ്സ വി.പി അഞ്ചാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക, 9747005566 വി.പി സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
114 വീരാന്‍കുട്ടി മുതിരപറമ്പത്ത്, കുന്നത്ത് പറമ്പ്, പറമ്പിൽപീടിക, 9847 ആൽഫ ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
115 ശ്രീകുമാർ പി ശ്രീനിലയം ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9567732742 എഡിറ്റിങ്ങ് സ്റ്റുഡിയോ 31 മാർച്ച് 2017
116 അഷ്റഫ് താഴഞ്ഞേരി s/o പോക്കർ കുട്ടി, കോതേരികുണ്ട് ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ, 9547965136 ന്യൂ അമീന ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
117 ഷാമിൽ സി ചൊക്ലി ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ, 9562428666 അലമാര കട്ടിൽ നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
118 സൈതലവി ഹാജി പൊടീരി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9847652235 പടക്ക വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
119 പി ദാസന്‍ വൈദ്യർ s/o അപ്പു, പട്ടയിൽ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ്, 9947556788 സന്തോഷ് ആയുർവേദ ഫാർമസി 31 മാർച്ച് 2017
120 അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് പാറക്കൽ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ്, 9846445067 സുറുമ ഫാന്‍സി 31 മാർച്ച് 2017
121 അബ്ദുള്‍ സലാം പാറയിൽ ഹൌസ്, കൂരിയാട് പി.ഒ, 9895938225 കർട്ടന്‍ വർക്ക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
122 ജംഷീദ് വെണ്ണേങ്കോടന്‍ ചിറയിൽ പി.ഒ, 9747209519 റോയൽ മോട്ടോർസ് 31 മാർച്ച് 2017
123 നവാസ് വി കണ്ണംചിറ പള്ളിയാളി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9747124545 ടീ സ്റ്റാള്‍ 31 മാർച്ച് 2017
124 മുഹമ്മദ് പി പള്ളിയാളി, 9947511723 ബേക്കറി & കൂള്‍ബാർ 31 മാർച്ച് 2017
125 രതീഷ് തൊട്ടിയന്‍ കരിപ്പൂർ പി.ഒ, 9495846260 മെഹന്തി ഫാന്‍സി & ഫൂട്ട് വെയർ 31 മാർച്ച് 2017
126 മുജീബ് വെല്ലന്‍ s/o കുഞ്ഞറമു, കരുവാംങ്കല്ല്, 9961796764 മൊബൈൽ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
127 ഹസ്സന്‍കുട്ടി കാരാടന്‍ പാലന്‍തൊടു ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം പി.ഒ , 9961969928 ബുക്ക് സ്റ്റാള്‍ 31 മാർച്ച് 2017
128 അസൈനാർ കോട്ടേപാറപടി, നടുകര ബാർബർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
129 ഷമീർ പഴേരി പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, കൊണ്ടോട്ടി വഴി ട്രഡേഴ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
130 സജേഷ് തട്ടാരക്കൽ കരിപ്പൂർ പി.ഒ ബൈക്ക് റിപ്പയർ 31 മാർച്ച് 2017
131 നവാസ് കൊണ്ടസ്ശന്‍ കൊണ്ടോട്ടി സിമന്‍റ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
132 നജ്മുദ്ധീന്‍ പിലാത്തോട്ടത്തിൽ കക്കാട് പി.ഒ ദോസ്തി ടൈർ വർക്ക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
133 നവാസ് കണ്ണംതൊടി മുതുവല്ലൂർ സോപ്പ് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
134 ഗണേശന്‍ നെച്ചയന്‍തൊടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ സ്പെയർ പാർട്ട്സ് കട 31 മാർച്ച് 2017
135 സുരേഷ് കരുവാരക്കൽ പെരുവള്ളൂർർ പി.ഒ, വർക്ക് ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
136 മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ പളിശ്ശേരി, ചക്കുംകുളത്ത് ഹൌസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
137 സെയ്തലവി കെ.പി പെരിക്കാങ്ങൽ, വെളിമുക്ക് പി.ഒ കെ.പി സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
138 ദാസന്‍ ആരക്കോടന്‍ കുന്നത്ത്പറമ്പ് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, കാടപ്പടി ഈർച്ചമില്ല് 31 മാർച്ച് 2017
139 മുഹമ്മദ് തൈക്കണ്ടി s/o അലവി, തൈക്കണ്ടി ഹൌസ്, കരുവാന്‍ക്കല്ല് ടി.കെ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
140 അസൈനാർ പി.വി s/o കോയമൊയ്തീന്‍, ഷൌക്കത്ത് മന്‍സിൽ, തേഞ്ഞിപ്പലം ഹോം സ്റ്റൈൽ ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
141 പ്രമോദ് s/o അയ്യപ്പന്‍ തെരുവത്ത്, ചോലക്കുണ്ട് പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
142 മുഹമ്മദ്കുട്ടി പാലപ്പെട്ടി s/o അലവി പി.പി, തൊട്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ദയ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
143 തെക്കുംപറമ്പന്‍ അഹമ്മദ് s/o ഹസ്സന്‍, ടി.പി ഹൌസ്, തെറ്റുപുറം, പറമ്പിൽപീടിക പിഒ വെൽഡിംങ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
144 എന്‍.സി രവീന്ദ്രന്‍ കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക എന്‍.സി ജ്വല്ലറി വർക്ക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
145 അമ്പലഞ്ചീരി മരക്കാർഹാജി വളപ്പിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ ഹോട്ടൽ 31 മാർച്ച് 2017
146 ദിവ്യാനന്ദന്‍ പൂതേരി s/o ശിവാനന്ദന്‍, ആനന്ദാലയം ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ബേക്കറി  & കൂള്‍ബാർ 31 മാർച്ച് 2017
147 അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് കുരുണിയന്‍ കുരുണിയന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പിൽ പീടിക പി.ഒ മരംകൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ഇരുപ്പടി നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
148 സൈതലവി ഹാജി ചൊക്ലി ചാലിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക മൊബൈൽ , ഗിഫ്റ്റ് എന്നിവ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
149 അഹമ്മദ് അസ് ലം എ അറക്കൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഫൂട്ട് വെയർ & ഫാന്‍സി 31 മാർച്ച് 2017
150 അബ്ദുൾ സലിം ടി വളപ്പിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ അൽ അമീൻ സ്റ്റോർ(പലചരക്ക് കട) 31 മാർച്ച് 2017
151 കിളിനാടൻ അബ്ദുൾ കരിം കിളിനാടൻ ഹൌസ്, കൊണ്ടോട്ടി പി.ഒ Zara Trendy & Style 31 മാർച്ച് 2017
152 രവീന്ദ്രൻ പള്ളിക്കര പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ലേഡീസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ 31 മാർച്ച് 2017
153 പുത്തുക്കാട്ട് കൃഷ്ണൻ s/o പെരന്തു, ദ്വാരക ഹൌസ്, ചുള്ളിയാലപുറായ് Royal Traders 31 മാർച്ച് 2017
154 സുബൈർ അരിമ്പ്രത്തൊടി, മുജീബ് റഹ്മാൻ പാലമഠത്തിൽ പാലമഠത്തിൽ വില്ല, പെരുവള്ളൂർ Asian ജ്വല്ലറി 31 മാർച്ച് 2017
155 മുനീർ പി s/o അബൂബക്കർ, പാലപ്പെട്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ആൽഫ സ്വീറ്റ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
156 മുഹമ്മദ് ഹാജി പാലമഠത്തിൽ പുളിക്കപറമ്പൻ, പി.പി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ പി.പി ജനറൽ സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
157 അബ്ദുൾ ബഷീർ സി വലിയവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ റസ്പി ഫുഡ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
158 കെ. ശിഹാബുദ്ധീൻ കോട്ടീരിപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഷാനു ട്രഡേഴ്സ് 31 മാർച്ച് 2017
159 കെ.പി അബ്ദുൽ അസീസ് s/o അവറാൻകുട്ടി, കൂളിപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ്, ബേപ്പൂർ പി.ഒ മലബാർ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് 31 മാർച്ച് 2017
160 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ കെ.ടി കൊല്ലൻതൊടിക ഹൌസ്, വലിയോറ പി.ഒ ഹാർഡ് വേർ പ്ലൈവുഡി വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
161 ആന്തേരൻ സതീഷ് ഉണ്ണ്യാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, കുമ്മിണിപറമ്പ് പി.ഒ യുണൈറ്റഡ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
162 കുഞ്ഞറമുഹാജി എ, ആത്രപ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, കാക്കത്തടം അൻവർ ഫ്ലൂർ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
163 മുസ്തഫ നമ്പംകുന്നത്ത് അവരാതിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഫ്രണ്ട്സ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
164 അബ്ദുൽ ഖാദർ ടി.കെ മേലടമ്പായിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ Source ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
165 ചൊക്ലി സിദ്ധീഖ് കോഴിപറമ്പിൽഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
166 മുഹമ്മദ് കെ.ടി, കൂനാരിതുമ്പത്ത് ഹൌസ്, യാറത്തുംപടി പാരഡൈസ് ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
167 മുനീർ അടുവണ്ണി s/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി, അടുവണ്ണി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ സൂപ്പർ വുഡ്സ് ആന്‍റ് ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
168 സൈനുദ്ധീൻ വി.പി, വലിയപറമ്പൻ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ബെസ്റ്റ് ബേക്കറി, കൂൾബാർ & കോഫി 31 മാർച്ച് 2017
169 യാസിർ പൂവിൻ, പൂവിൻ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം, വേങ്ങര സഹാറ ഫർണിച്ചർ, കാടപ്പടി 31 മാർച്ച് 2017
170 അബ്ദുൾ ജലീൽ കെ s/o അലവി, കുന്നത്ത് ഹൌസ് ഹോട്ടൽ -City 31 മാർച്ച് 2017
171 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തൊമ്മങ്ങാടൻ പുളിക്കതൊടി ഹൌസ്, മമ്പുറം പി.ഒ, തിരൂരങ്ങാടി ട്രേഡ് ലൈൻ- ഹാർഡ് വെയർ 31 മാർച്ച് 2017
172 ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് മച്ചിൻപുറം ഹൌസ്, വെന്നിയൂർ, വാളക്കുളം ആസാദ് ആർട്ട്സ്- സൈൻബോർഡ് 31 മാർച്ച് 2017
173 ജൌഹറുള്ള എ ആത്രപ്പിൽ, പാലക്കൽ വളപ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ വസ്ത്ര വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
174 യൂനുസ് സി.എ s/o മുഹമ്മദ് കുട്ടി, തൊട്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ മാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് 31 മാർച്ച് 2017
175 മുഹമ്മദ് സാഹിദ് സി ചെള്ളാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ 2 D സോഫ്റ്റ്- ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് 31 മാർച്ച് 2017
176 കോഴിക്കോടൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് s/o അലവികുട്ടി, കോഴിക്കോടൻ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ ഫോർച്യൂൺ ആക്സസറീസ് 31 മാർച്ച് 2017
177 ഫൈസൽ പി.കെ വാക്കയിൽ ഹൌസ്, സുപ്പർബസാർ, പറമ്പിൽപീടിക പിറ്റേക്കാട്ട് ബേക്കറി & കൂൾബാർ 31 മാർച്ച് 2017
178 അലവി പി.കെ ചാരപ്പൻതൊടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ആലിഫ് പോളിമെർ 31 മാർച്ച് 2017
179 രാഹുൽ പി.പി s/o സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ അച്ചു ഇന്‍റസ്ട്രീസ് 31 മാർച്ച് 2017
180 ആഷിഖ് എം.കെ മാട്ടുമ്മൽതൊടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഗാലക്സി മൊബൈൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
181 മുജീബ് റഹ്മാൻ അരീക്കാട്ട് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ Lickey - ഹാർഡ് വെയർ 31 മാർച്ച് 2017
182 നമ്പംകുന്നത്ത് ജംഷീർ വടിയാർ പറമ്പ് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ബാർബർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
183 അബ്ദുൾ മജീദ് കെ.പി കൊട്ടേപാറ, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ പയ്യൻസ് ജെന്‍റ്സ് ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
184 മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി കൊണ്ടാടൻ, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഫാമിലി മെറ്റൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
185 അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇ s/o മൊയ്തീൻകുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് കൃപ മെഡിക്കൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
186 റാഷിദ് പി.ടി പിലാതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ്, വി.കെ പടി, മമ്പുറം പി.ഒ ഫർണിച്ചർ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
187 കുഴിക്കാട്ട് ചോലക്കൽ മൊയ്തീൻ കുട്ടി s/o മുഹമ്മദ് ഹാജി, അൽമദീന ബിരിയാണി സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
188 ചൊക്ലി അലവി s/o ചേക്കുഹാജി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മലഞ്ചരക്ക് 31 മാർച്ച് 2017
189 നജാഹ് എൻ.പി നടമ്മൽപുതിയകത്ത് ഹൌസ്, ചെട്ടിപ്പടി പി.ഒ, പരപ്പനങ്ങാടി താസ കാറ്ററിംഗ് സർവ്വീസ് 31 മാർച്ച് 2017
190 സുരേന്ദ്രൻ കോലാർവീട്ടിൽ s/o കറപ്പൻ, കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ് കെ.വി വുഡ് വർക്ക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
191 ചോലക്കാട്ട്കുഴി ശ്രീധരൻ s/o അയ്യപ്പൻ കാടപ്പടി ലേഡീസ് ടൈലറിംഗ് 31 മാർച്ച് 2017
192 പള്ളിയാളി അലവികുട്ടി s/o മുഹമ്മദ്, പറമ്പിൽപിടീക പി.ഒ കൈരളി സ്റ്റോർ 31 മാർച്ച് 2017
193 കമ്പക്കോടൻ മുഹമ്മദ് ഉനൈസ് s/o കോയാമു, വടക്കും പറമ്പിൽ ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മൊബൈൽ വേൾഡ് 31 മാർച്ച് 2017
194 കുഞ്ഞറമു പൂവ്വത്തൊടി s/o രായിൻകുട്ടി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ജസ്ന സ്റ്റേഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
195 തൊട്ടിയൻ സജേഷ് എളയോടത്ത്മാട്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ സ്റ്റാർ കിച്ചൻ 31 മാർച്ച് 2017
196 ഹസ്സൻ മുഹമ്മദ് കെ, കുളപ്പുരക്കൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഇന്‍റിമേറ്റ് ബേക്ക്സ് 31 മാർച്ച് 2017
197 ഫതഹ് അലി ഗാലിബ് കുമ്പളകത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഐസ് നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് 31 മാർച്ച് 2017
198 അബ്ദുനാസർ തൊപ്പാശ്ശേരി s/o മുഹമ്മദലി ഹാജി, നടുകണ്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ബിസ്ക്കറ്റ് നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
199 അബ്ദുൾ സലാം കുരികുന്നത്ത് s/o അബ്ദുള്ള, കുന്നത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഹോട്ടൽ 31 മാർച്ച് 2017
200 മുഹമ്മദ്കുട്ടി നാട്ടുകല്ല്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ MDF ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
201 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പുഴക്കലകത്ത്, വള്ളിക്കുന്ന് പി.ഒ മരക്കച്ചവടം (പി.എസ് വുഡ് ലാന്‍റ്) 31 മാർച്ച് 2017
202 ഷിഹാബ് കെ.ടി പാന്തോട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ബേക്കറി നിർമ്മാണം (MVH SWEETS) 31 മാർച്ച് 2017
203 കരിമ്പനക്കൽ എടക്കാട് മുഹമ്മദ്കോയ S/O അബ്ദുറഹിമാൻ കെ.ഇ ഫ്ലോർ മിൽ 31 മാർച്ച് 2017
204 കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വൈദ്യർ കണ്ണഞ്ചേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ആയുർവ്വേദ മരുന്ന് കട 31 മാർച്ച് 2017
205 തവരക്കാടൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അഴുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, കുമ്മിണ്ണി പറമ്പ് പി.ഒ മലഞ്ചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
206 നിറങ്ങാട്ട് അലവികുട്ടി പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, കാടപ്പടി പച്ചക്കറി കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
207 ജംഷിയ പി പുത്തലത്ത് ഹൌസ്, കുന്നുംപുറം, ചേലക്കോട് പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
208 ഫസലുറഹ്മാൻ വി.പി S/O അലവികുട്ടി, വലിയപറമ്പൻ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്, സുഗന്ധ ദ്രവ്യ സാധനം എന്നിവ ശേഖരിച്ച് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
209 ഗഫൂർ വി അവരാതിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക ഹോട്ടൽ 31 മാർച്ച് 2017
210 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കെ.ടി S/O അബ്ദു റഹിമാൻ, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ 5 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
211 നൌഷാദ് കെ S/O മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ, കൊണ്ടാടൻ ഹൌസ്, ഇല്ലത്ത്മാട്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മസാലപൊടികൾ, റസ്ക്, പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് 31 മാർച്ച് 2017
212 അഷ്റഫ് കാളാടത്ത് S/O മൊയ്തു ഹാജി, പാലൻതൊടു, കരുവാൻകല്ല് ഫാൻസി & ഫൂട്ട് വെയർ 31 മാർച്ച് 2017
213 മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചെറാഞ്ചീരി, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ അലുമിനിയം, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ വിൽപ്പന 31 മാർച്ച് 2017
214 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സി വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ഓട്ടോ സ്പെയർ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
215 മുഹമ്മദ് അൻസാർ എം.കെ S/O അബ്ദുൾ റസാഖ് എം.കെ, അവരാതിയിൽ ഹൌസ് റെഡിമേഡ് വസ്ത്ര വിൽപ്പന 31 മാർച്ച് 2017
216 ജുനൈദ് ചൊക്ലി S/O സൈതലവി ഹാജി, പീടിക കണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
217 കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ കെ.ടി കഴുങ്ങും തോട്ടത്തിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാനിറ്ററി വെയർ വിൽപ്പന 31 മാർച്ച് 2017
218 തലപ്പത്തൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പാലകളപ്പിൽ ഹൌസ്, മൊല്ലപ്പടി, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് പി.ഒ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
219 മുജീബ് പി S/O കോമു, താഴേകണ്ടി ഹൌസ് ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
220 വേലായുധൻ ആരക്കോടൻ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ സ്റ്റേഷനറി & ലോട്ടറി 31 മാർച്ച് 2017
221 മുജീബ് റഹ്മാൻ അസലഞ്ചീരി പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
222 ഇസ്മായിൽ ടി തോട്ടോളി കോയപ്പെടി, പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ ടെസ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
223 അബ്ദുൾ വഹാബ് സി കോഴിക്കാമഠത്തിൽ ഹൌസ് ഹോട്ടൽ 31 മാർച്ച് 2017
224 അയ്യൂബ് ഇ.കെ മുടക്കയിൽ പടി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ടൈലർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
225 ചാരുപടിക്കൽ ഉണ്ണി മമ്മദ് പൂളക്കാട്ടിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ സ്റ്റീൽ, മരം എന്നവ കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
226 ലീല പി.കെ കളരിക്കൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ടൈലർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
227 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ആത്രപ്പിൽ, നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ ഹൌസ് കണ്ണട വ്യാപാരം 31 മാർച്ച് 2017
228 അസൈനാർ അമ്പലഞ്ചീരി പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ആഗ്രോ സ്പെയർ പാർട്ട്സ് 31 മാർച്ച് 2017
229 ജാസ്മിൻ W/O അബ്ദുൾ അസീസ്, പാലക്കവളപ്പിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ടൈലറിംഗ് കട 31 മാർച്ച് 2017
230 സുനിൽ കുമാർ ചെമ്പകശ്ശേരി, കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഫാൻസി & ഫൂട്ട് വെയർ 31 മാർച്ച് 2017
231 അബ്ദുൾ അസീസ് ചൊക്ലി മേലേ തുപ്പിലിക്കാട്ട് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ചപ്പൽ സ്റ്റിച്ചിംഗ് യൂണിറ്റ് 31 മാർച്ച് 2017
232 സുലൈമാൻ സി ആശാരിവളപ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഇലക്ട്രി മോട്ടോർ ടൂൾസ് എന്നിവ വാടകക്ക് നൽകുന്നതിന് 31 മാർച്ച് 2017
233 ചെറിയമ്മദ് s/o പരിഹാജി, വട്ടപറമ്പിൽ ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
234 ഷരീഫ് എ.കെ s/o എ.കെ ഷംസുദ്ദീൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് (ബൈക്ക്) 31 മാർച്ച് 2017
235 മുഹമ്മദ് അസ്ലം കുരുണിയൻ, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കട 31 മാർച്ച് 2017
236 ശുഹൈബ് സി.കെ s/o മുഹമ്മദ് സി.കെ, തമ്മിട്ടൻ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപിടീക പി.ഒ ബേക്കറി & കൂൾബാർ 31 മാർച്ച് 2017
237 ജാഫർ ഇ കല്ലിക്കോൾ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
238 അറക്കൽ അബൂബക്കർ s/o അഹമ്മദ് കുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
239 1. സൈനുദ്ദീൻ, s/o മുഹമ്മദാജി 2. സൈതുറഹിം അരീപാറ, ചെനക്കലങ്ങാടി പി.ഒ, തേഞ്ഞിപ്പലം പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
240 അനി യു s/o അയ്യപ്പൻ, ഉമ്മളത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ചായക്കട 31 മാർച്ച് 2017
241 കുഞ്ഞീതുഹാജി പഴേരി ചുള്ളിയംകുണ്ടിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ബേക്കറി 31 മാർച്ച് 2017
242 സൈതലവി സി.കെ s/o മുഹമ്മദ്, ചാത്തമ്പാട് കളത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
243 അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ് S/O സൈതലവി മുസ്ല്യാർ, കരിപ്പൂർ പി.ഒ, കൊണ്ടോട്ടി ആയുർവ്വേദ മരുന്ന് വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
244 ലോഹിതാക്ഷൻ അതിപറമ്പത്ത് ഉള്ളാട്ടിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ വാഹന ബാറ്ററി, ഇൻവർട്ടർ ബാറ്ററി, വാഹന സർവ്വീസ് 31 മാർച്ച് 2017
245 മൻസൂർ അറക്കൽ s/o മൊയ്തീൻ, അറക്കൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഫർണിച്ചർ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
246 ഖൈറുന്നീസ മണ്ണിൽ തൊടി w/o ഹംസ കെ, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ജ്വല്ലറി 31 മാർച്ച് 2017
247 നവാസ് കെ.വി ചേക്കു, നെടിയിരിപ്പ് പി.ഒ സ്പോർട്ട്സ് കട 31 മാർച്ച് 2017
248 മുഹമ്മദ് റാഫി കെ കറുത്തേടത്ത് ഹൌസ്, രാമനാട്ടുകര ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഹാർഡ് വെയർ കട 31 മാർച്ച് 2017
249 സാജിദ് ലാക്കൽ നെടുമ്പള്ളിയാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ബേക്കറി സാധനം കൈകൊണ്ട് നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
250 എൻ.ടി രാജൻ നെച്ചിയം തൊടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്, സ്പെയർ പാർട്സ്, ഓയിൽ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
251 എ.പി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് s/o മായിൻ അലി മാസ്റ്റർ, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
252 സൽമാൻ എ.പി, s/o മായിൻ അലിമാസ്റ്റർ, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
253 അബ്ദുൾ മജീദ് ഒ ഓടക്കൽ ഹൌസ്, മേലങ്ങാടി ഫാൻസി 31 മാർച്ച് 2017
254 അബ്ദുൾ ജലീൽ കെ.ടി ചെപ്പറ്റമാട്ടിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ 8 HP ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി 31 മാർച്ച് 2017
255 പാമങ്ങാടൻ അബ്ദുറഹിമാൻ S/O മരക്കാർ ഹാജി, കെ.കെ പടി സ്റ്റേഷനറി കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
256 മുഹമ്മദലി മേലാത്ത് S/O അലവികുട്ടി, കുന്നത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ തുണികച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
257 ചൊക്ലി മുഹമ്മദ് ഉനൈസ് S/O അലവി, പീടികകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
258 അബ്ദുൾ അസീസ് S/O കുട്ട്യാലി ഹാജി, മേലേ പീടിയേക്കൽ ഹൌസ്, സൂപ്പർ ബസാർ, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ 50 HP ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് PET ബോട്ടിൽ നിർമ്മാണം 31 മാർച്ച് 2017
259 ദിനേശ് എം വരപ്പാറ ക്വാട്ടേഴ്സ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് 31 മാർച്ച് 2017
260 മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് കെ.പി കണ്ണംചിറ പള്ളിയാളി ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല്, പെരുവള്ളൂർ പലചരക്ക് കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
261 സാഹിറുദ്ദീൻ എ ആത്രപ്പിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ ബേക്കറി സാധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 31 മാർച്ച് 2017
262 ഷൺമുഖൻ പി അകായിപറമ്പ് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ ഫർണിച്ചർ (വുഡ് & സ്റ്റീൽ) 31 മാർച്ച് 2017
263 കോഴിത്തൊടി മുജീബ് റഹിമാൻ S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി, അരീക്കാട്ട് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക റെഡിമെയ്ഡ് കട 31 മാർച്ച് 2017
264 ശുഐബ് അമ്പലഞ്ചീരി S/O മമ്മതാജി, കരിപ്പൂർ പി.ഒ മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
265 അബ്ദുൾ കരിം എൻ.കെ S/O അലവികുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ബാർബർ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
266 മേലേപീടിയേക്കൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടിഹാജി s/o മൊയ്തീൻകുട്ടി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ സ്റ്റേഷനറി കട 31 മാർച്ച് 2017
267 അബ്ദുൾ കരിം മാളിയേക്കൽ s/o കുട്ടി ഹസ്സൻ, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ സ്പെയർ പാർട്ട്സ് കട 31 മാർച്ച് 2017
268 ഇസ്മായിൽ ചോലയിൽ ചോലയിൽ ഹൌസ്, സൂപ്പർ ബസാർ സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, MDF ഫർണിച്ചർ 31 മാർച്ച് 2017
269 പ്രസിഡണ്ട് തലപ്പാറ, മൂച്ചിക്കൽ, പറമ്പിൽപീടിക വളം വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
270 ലത്തീഫ് കെ.വി കോലോത്ത് വലിയപറമ്പ്, വട്ടപറമ്പ് കോളനി ലൈറ്റ് & സൌണ്ട് കട നടത്തുന്നതിന് 31 മാർച്ച് 2017
271 ഖദീജ പി പുറ്റാട്മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ 30 HP ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ & ഓയിൽ മില്ല് 31 മാർച്ച് 2017
272 കളത്തിങ്ങൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ S/O മുഹമ്മദ് ഹാജി പർദ്ദ കച്ചവടം 31 മാർച്ച് 2017
273 കണ്ണനാരി മുജീബ് കണ്ണനാരി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ ഫാൻസി & ബട്ടൺ ഹൌസ് 31 മാർച്ച് 2017
274 അബ്ദുറഹിമാന്‍ ചെറാഞ്ചീരി S/O കുഞ്ഞീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, കൊല്ലംചിന, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ സ്റ്റേഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
275 മുഹമ്മദ് ഉനൈസ് S/O അലവി , പീടികകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോപ്പ് 31 മാർച്ച് 2017
276 വാക്കയിൽ സ്മിത W/O പ്രകാശൻ, കരുവാത്തൊടി ഹൌസ്, തേഞ്ഞിപ്പലം ലേഡീസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ 31 മാർച്ച് 2017
277 അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ആത്രപ്പിൽ, പടിക്കതൊടിക ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മരം, MDF എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന്. 31 മാർച്ച് 2017
278 ടി.കെ മൊയ്തീൻകുട്ടി S/O അലവികുട്ടി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
279 അല്ലിപ്ര അഷ്റഫ് നൂഞ്ഞാറ്റിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ ഇൻഡട്രി 31 മാർച്ച് 2017
280 അലവികുട്ടി ചോലക്കൽ ഹൌസ്, കുറ്റൂർ, വേങ്ങര ജ്വല്ലറി 31 മാർച്ച് 2017
281 പി.ടി വീരാൻകുട്ടി പൂളക്കാട്ട്പുറായ് ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ സ്റ്റേഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
282 അഹമ്മദ് ടി തുമ്പയിൽ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ ഫർണിച്ചർ വിൽപന 31 മാർച്ച് 2017
283 സിദ്ധീഖ് ഓണത്തുംകാടൻ ആശാരിപടി, പറപ്പൂർ മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് 31 മാർച്ച് 2017
284 സെയ്തു ഫവാസ് കെ.കെ S/O മൊയ്തീൻകുട്ടി മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് 31 മാർച്ച് 2017
285 1. സുബൈർ അരിമ്പ്രഞ്ഞാടി. 2. മുജീബ് റഹ്മാൻ പാലമഠത്തിൽ പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണ വില്പ്പന 31 മാർച്ച് 2017
286 മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എടയാടൻ മുക്കത്തിൽമാട് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ 31 മാർച്ച് 2017
287 തെങ്ങിലാൻ സൈതലവി കോതേരികുണ്ട് ഹൌസ്, കരിപ്പൂർ പി.ഒ സ്റ്റഷനറി 31 മാർച്ച് 2017
288 അബ്ദുൾ റഷീദ് വള്ളിക്കുത്തൻ, പെരുവള്ളൂർ ഫാൻസി 31 മാർച്ച് 2017
289 ഒറുവിൽ അശ്റഫ് ഒറുവിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ വീൽ അലൈൻമെന്‍റ് & ടയർ സെയിൽസ് 31 മാർച്ച് 2017
290 പെരിഞ്ചീരി അബൂബക്കർ S/O അലവി, വട്ടപറമ്പ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ സ്റ്റഷനറി 31 മാർച്ച് 2017