ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പേര് വിവരം 2013-14

ക്രമ നമ്പര്‍

ലൈസന്‍സിയുടെ പേര്

മേല്‍വിലാസം

ലൈസന്‍സിന്‍റെ

കാലാവധി

1

കെ. കരുണാകരന്‍

S/O ചന്തുണ്ണി, മാലപറമ്പ് ഹൌസ്, ചേലേമ്പ്ര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

2

നമ്പംകുന്നത്ത് അബ്ദുള്‍ കരീം

S/O അലവിക്കുട്ടി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

3

പി. ഖദീജ

പുറ്റാട്ടില്‍മാട്ടില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

4

കല്ലാക്കന്‍ തൊടി അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഇല്ലത്തുമാട്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

5

1. അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍‍
എ.സി

2. അഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍. എ

S/O അബൂബക്കര്‍ ഹാജി

S/O മുഹമ്മദ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

6

പി. ദാസന്‍ വൈദ്യര്‍‍

S/O അപ്പു, പട്ടയില്‍ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

7

ഹനീഫ പി.പി

പടിയാര്‍പറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

8

മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍

S/O ഹാജി.പി.വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

9

പ്രസീത

മലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

10

മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍

S/O ഹാജി.പി.വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

11

സി.പി കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് ഹാജി

നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

12

സൈതലവി. സി

ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

13

നമ്പംകുന്നത്ത് മുസ്തഫ

അവരാതിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

14

ഹനീഫ

S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പരേക്കാടന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

15

അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍‍ കെ.ടി

ചെപ്പറ്റമാട്ടില്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

16

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ ടി.കെ

മേലമ്പായില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

17

പാമങ്ങാടന്‍ ഇബ്രാഹിം

S/O മരക്കാര്‍ ഹാജി, കെ.കെ പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

18

പാമങ്ങാടന്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O മരക്കാര്‍ ഹാജി, കെ.കെ പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

19

പി.കെ ഹിജാബു നിസാര്‍

S/O മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി ഹാജി, പാറയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

20

പി.കെ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി

പുറ്റേക്കാട്ട്, പാറയില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

21

ബീരാന്‍കുട്ടി. സി

S/O കുഞ്ഞീന്‍ കുട്ടി, ചെറാഞ്ചേരി ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

22

പുത്തുക്കാട്ട് കൃഷ്ണന്‍

S/O പെരന്തു, ദ്വാരക, ചുള്ളിയാലപ്പുറം ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

23

ഷംസുദ്ധീന്‍

S/O അവലാന്‍ കുട്ടി, ലാക്കല്‍, തോണിപറമ്പ് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

24

എ.ടി മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി

S/O കുഞ്ഞഹമ്മദ്, തേക്കും തോട്ടത്തില്‍‍ ഹൌസ്, കുഴിമണ്ണ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

25

ഹുസൈന്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടി

മുജീബ് റഹ്മാന്‍

പുത്തൂര്‍ പള്ളിക്കല്‍‍ പി.ഒ

പാലമഠത്തില്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

26

കാളാടത്ത് അബ്ദുള്‍ സലീം

S/O മൊയ്തു ഹാജി, പാലം തൊടു  ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

27

മുഹമ്മദലി ഷെരീഫ്. കെ.ടി

S/O അബൂബക്കര്‍, നമ്പ്രത്തില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

28

കെ. സൈതലവി കോയ തങ്ങള്‍

S/O ആറ്റക്കോയ തങ്ങള്‍, കുറ്റൂര്‍ നോര്‍ത്ത് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

29

തൊണ്ടിക്കോടന്‍ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

30

തൊണ്ടിക്കോടന്‍ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

31

അഷ്റഫ് പുത്തലത്ത്

പാറയില്‍ ഹൌസ്, കൊല്ലഞ്ചിന, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

32

ഷാഫി. കെ.ടി

തണി പൊന്തക്കല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

33

ഷിഹാബ്. കെ.ടി

പാന്തോട്ടില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

34

ചൊക്ലി ഖമറുദ്ധീന്‍

കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

35

മുനീര്‍. പി

S/O അബൂബക്കര്‍‍, പാലപ്പെട്ടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ - 676317

31 മാര്‍ച്ച് 2014

36

സുരേഷ് എം

അക്കരമ്മല്‍‍ ഹൌസ്, പുതുപറമ്പ് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

37

അബൂബക്കര്‍‍ ലാക്കല്‍‍‍

ബുഷ്റ മന്‍സില്‍‍, നടുക്കര, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

38

പൂവത്തൊടി കുഞ്ഞര്‍‍മു

S/O രായിന്‍‍ കുട്ടി,കെ.കെ പടി, പി.ഒ

പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

39

നിഷ എ..എന്‍‍

അരിമ്പ്ര നെച്ചിക്കാട്ട് ഹൊസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

40

അബ്ദുല്‍ റശീദ്

പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പായി, കാടപ്പടി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

41

കദിയക്കുട്ടി പി.കെ

W/O കുഞ്ഞിപോക്കര്‍ ഹാജി, തടത്തില്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

42

മുഹമ്മദ് കുട്ടി. പി.ടി

പാവുതൊടിക ഹൌസ്, മൂസാലി പറമ്പില്‍‍‍, എ.ആര്‍‍ നഗര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

43

അബ്ദുല്‍ ശുക്കൂര്‍. സി

കോഴിക്കാമഠത്തില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍. പി.ഒ, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

44

ബീരാന്‍ കുട്ടി. സി

S/O പോക്കര്‍ ഹാജി, ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

45

റഷീദ്. വി.പി

S/O അലവി ഹാജി, അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

46

ബീക്കുട്ടി

W/O കുഞ്ഞീതു ഹാജി, കല്ലന്‍ ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

47

പാലപ്പെട്ടി മുജീബ്

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

48

ചൊക്ലി സൈതലവി

S/O അവറാന്‍, ചാത്രത്തൊടി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

49

സിദ്ധീഖ് പാലപ്പെട്ടി

കളത്തിങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

50

പാലമഠത്തില്‍ എരണിപ്പുറത്ത് അലവിക്കുട്ടി

S/O ഏന്തീന്‍ കുട്ടി, കെ.കെ പടി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

51

കണ്ണംമ്പള്ളി നാരായണി

W/O എലുമ്പന്‍, ചെമ്പ്രത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

52

ഓടക്കല്‍ അബ്ദുല്‍‍ മജീദ്

S/O ബീരാന്‍, കോട്ടപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, മേലങ്ങാടി പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

53

1. അബ്ദുല്‍ സലീം ടി.പി

2. മാട്ടില്‍ മുഹമ്മദ് മുനീര്‍

താവയില്‍ പൊട്ടശ്ശേരി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

പി.ഒ പുത്തൂര്‍ പള്ളിക്കല്‍‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

54

സിദ്ധീഖ്. ടി.പി

മുക്കില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

55

മുഹമ്മദ് ഹനീഫ കെ.ടി

കൊല്ലന്‍തൊടിക ഹൌസ്, വലിയോറ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

56

മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി.കെ

S/O എറമു, വാക്കയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

57

1. മുഹമ്മദ് റാഫി പഴേരി

2. അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ്

S/O മമ്മദ്, നടുക്കര

S/O ഷൌക്കത്തലി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

58

സൈനുദ്ധീന്‍ വി.പി

വലിയപറമ്പന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

59

എ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി,

നാട്ടുകല്ല് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

60

മുഹമ്മദ് മലയില്‍

പാലക്കമ്പിളി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

61

ഷരീഫ് പി.എം

S/O മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി, പള്ളിയാളി ഹൌസ്, ചിറയില്‍ പി.ഒ, കുണ്ടോട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

62

പാലപ്പെട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി

S/O അലവി. പി.പി, തൊട്ടിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

63

മുഹമ്മദ് ഷാ പി.സി

ചാളക്കണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

64

മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി ഹാജി

പാലമഠത്തില്‍ മണ്ണുകുത്ത്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

65

അന്‍വര്‍ സാദത്ത്. സി

ചോലകണ്ടിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

66

മുഹമ്മദ് റിയാസ്

S/O അലവികുട്ടി, കോഴിക്കോടന്‍ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

67

സല്‍മാന്‍ എ.പി

S/O മായിന്‍ അലി മാസ്റ്റര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

68

എ.പി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്

S/O മായിന്‍ അലി മാസ്റ്റര്‍, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

69

അതിപറമ്പത്ത് കുഞ്ഞാമന്‍

S/O വേലായുധന്‍, ചുള്ളിയാലപ്പുറം ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

70

അബൂബക്കര്‍. എന്‍‍

നെടുംകണ്ടത്തില്‍, കോഴിപറമ്പത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

71

എന്‍. അലവി

S/O മൊയ്തീന്‍, ലാക്കല്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

72

സുല്‍ഫിക്കറലി പഴേരി

കരുവാന്‍കല്ല്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

73

മമ്മദ് പാണ്ടികശാല

പാണ്ടികശാല ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

74

മമ്മദ് പാണ്ടികശാല

പാണ്ടികശാല ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

75

ലോഹിതാക്ഷന്‍. എ.പി

ഉള്ളാട്ട് ഹൌസ്, പി.ഒ ഒളകര

31 മാര്‍ച്ച് 2014

76

ആത്രപ്പില്‍ അബ്ദുള്‍ നാസര്‍

S/O അഹമ്മദ് ഹാജി, തൊട്ടിയില്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

77

സഹീറ പാറപ്പുറത്ത്

D/O അബൂബക്കര്‍, മുടക്കിയില്‍ പടി ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

78

പാറപ്പുറത്ത് അബൂബക്കര്‍

മുടക്കിയില്‍ പടി ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

79

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍ അബ്ദുള്‍ നാസര്‍

S/O അബ്ദുറഹിമാന്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

80

അനീസ്. ഇ.ഐ

ഇളപുങ്കല്‍(ഗാര്‍ഡന്‍വില്ല്), മുണ്ടക്കയം, കോട്ടയം ജില്ല

31 മാര്‍ച്ച് 2014

81

സമീര്‍ അലി. എം.സി

മേലേചെറുവായി, പുഴുങ്ങലൊടിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

82

അന്‍‍വര്‍ സാദത്ത് ആത്രപ്പില്‍

മേലേപടിക്കത്തൊടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

83

അബ്ദുല‍്‍ അസീസ് ചൊക്ലി

മേലേതുപ്പിലിക്കാട്ട് ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

84

എന്‍.ടി രാജന്‍

നെല്ലിയംതൊടി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

85

കൂര്‍മത്ത് മുജീബ് റഹ്മാന്‍‍

കൂര്‍മത്ത് ഹൌസ്, പി.ഒ

പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

86

സൈതലവി പുത്തലത്ത്

പാറയില്‍ ഹൌസ്, കൊല്ലഞ്ചിന, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

87

ആഷിക്. കെ

കോഴിത്തൊടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

88

തൊപ്പാശ്ശേരി മുഹമ്മദ് കുട്ടി

S/O കുഞ്ഞസ്സന്‍, കോട്ടൂര്‍ ഹൌസ്, വരപ്പാറ, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

89

പാലക്കോടന്‍ ഷിഹാബ്

S/O അബൂബക്കര്‍, കുന്നേക്കാവ്

ഹൌസ്, സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍,

പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

90

എം.കെ അബ്ദുസ്സലാം

മേലെ കൊടശ്ശേരി, പാലപ്പെട്ടിയില്‍ ഹൌസ്,പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

91

സഹീര്‍. പി

S/O മുഹമ്മദ് പാറായി, കൂമണ്ണ, ഒളകര പ.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

92

മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് നെയ്യന്‍

S/O അബൂബക്കര്‍ ഹാജി, ബൈത്തുല്‍ ആരിഫ്, കരുവാന്‍കല്ല്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

93

റിജീഷ്

നെച്ചിക്കാട്ട് വീട്, വെളിമുക്ക് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

94

കെ. ബഷീര്‍

തൊട്ടിയില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

95

അബ്ദുല്‍ ഹക്കീം. കെ

ചോലയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

96

സാദിഖ്. കെ

കല്ലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

97

പാപ്പനാടന്‍ അബ്ദുള്‍ നാസര്‍‍

സൂപ്പര് ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

98

കുട്ടി ഹസ്സന്‍ കൂളഞ്ചേരി

S/O കുഞ്ഞീതു ഹാജി, കൊല്ലന്‍ചിന

31 മാര്‍ച്ച് 2014

99

കരിമ്പനക്കല്‍ എടക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് കോയ

S/O അബ്ദുറഹിമാന്‍, പുതിയപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

100

കോലാര്‍ വീട്ടില്‍ സുരേന്ദ്രന്‍

S/O കറപ്പന്‍, കല്ലുവളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

101

മുസ്തഫ കരുണിയന്‍

കുന്നത്ത്പറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

102

കൂനീരി വേലായുധന്‍

അമ്മാഞ്ചേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

103

മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്‍ പി,സി

വലിയ വളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

104

പാലമഠത്തില്‍ പുളിക്കപറമ്പന്‍‍ മുഹമ്മദ് ഹാജി

പി.പി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

105

കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ മേലാത്ത്

മേലയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

106

ടി.വി അയ്യൂബ്

താഴത്തു വീട്ടില് ഹൌസ്, ഒളവട്ടൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

107

കെ.വി ലത്തീഫ്

കോലോത്ത് വലിയപറമ്പ്, വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

108

കുരുണിയന്‍ മുഹമ്മദ് ഷാഫി

S/O കോയഹാജി, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

109

കൊണ്ടാടന്‍ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്

പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

110

ലാക്കല്‍ അബ്ദുള് മജീദ്

S/O മുഹമ്ദ്, ചേലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

111

ചൊക്കിവീട്ടില് കൃഷ്ണനുണ്ണി

പൊറ്റമ്മല്‍മാട്, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

112

എ. റംല

അമ്പാട്ട് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

113

ഇരുമ്പന്‍ അബ്ദുള്‍‍ ഗഫൂര്‍‍

മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി ഹാജി മാസ്റ്റര്‍, ദയാ മന്‍സില്‍, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

114

അനീസ്. ഇ.ഐ

ഇളപ്പുങ്കല്‍, മുണ്ടക്കയം, പി.ഒ മുണ്ടക്കയം

31 മാര്‍ച്ച് 2014

115

കെ. വിജീഷ്

കുറ്റിയില്‍ ഹൌസ്, പാറക്കടവ്, മൂന്നിയൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

116

മുഹമ്മദ് ഷാഫി കുരുണിയന്‍

S/O കോയഹാജി, കുരുണിയന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

117

സെക്രട്ടറി

പെരുവള്ളൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

118

മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ടി.പി

താന്നിപ്പിലാവില്‍ ഹൌസ്, കരുവാങ്കല്ല്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

119

മുഹമ്മദലി. എം.കെ

മേലേകൊടശ്ശേരി, തെക്കുംപറമ്പില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

120

ചെറാഞ്ചീരി അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ്

വരിച്ചാല്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

121

അമ്പിളപ്പറമ്പന്‍ ബുഷ്റ

D/O ഏന്തീന്‍ കുട്ടി, കാക്കത്തടം, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

122

അലവി ചൊക്ലി

ചൊക്ലി ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

123

തൊണ്ടിക്കോടന്‍ ജൈസല്‍

വലിയപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

124

പഴേരി കുഞ്ഞീതു ഹാജി

ചുള്ളിലക്കുണ്ടില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

125

മാളിയേക്കല്‍ അബ്ദുല്‍ കരീം

S/O കുട്ടി ഹസ്സന്‍‍‍‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

126

ജയേഷ്. സി.കെ

ചോലക്കാട്ടു കുഴിയില്‍‍‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

127

മുഹമ്മദ് അന്‍സാര്‍ എം.കെ

S/O അബ്ദുള്‍ റസാഖ്, അവരാതിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

128

ഷബീബ്. കെ

S/O കുട്ട്യാലി, കൂരാലില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

129

അബൂബക്കര്‍

S/O ഇസ്മായില്‍‍‍‍‍‍‍‍, തോട്ടശ്ശേരി, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

130

കാളാടത്ത് അഷ്റഫ്

S/O മൊയ്തു ഹാജി, പാലന്‍തൊടു ഹൌസ്, കരുവാന്‍കല്ല്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് പ.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

131

അബ്ദു റഷീദ്

വള്ളിക്കുന്നന്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

132

യാസിര്‍ പൂവില്‍‍‍

പൂവില്‍‍‍ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം

31 മാര്‍ച്ച് 2014

133

കോഴിത്തൊടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി

പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2014

134

പനേങ്ങല്‍ വേലായുധന്

പനേങ്ങല്‍ ഹൌസ്, കല്ലുവളപ്പില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

135

ചെമ്പന്‍ കോയ ഹാജി

S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, പാറക്കുത്ത് ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

136

മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്. പി

റൌള മന്‍സില്‍, പാലപ്പെട്ടി വെസ്റ്റ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

137

അല്ലിപ്ര അഷ്റഫ്

നുത്താറ്റില്‍ ഹൌസ്, കിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

138

ചക്കിപ്പറമ്പന്‍ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ്

S/O വീരാന്‍‍ കുട്ടി, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

139

കെ.ടി മുഹമ്മദ്

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

140

പുത്തലന്‍ സാജുദ്ധീന്‍

S/O ബീരാന്‍ മൊയ്തീന്‍, മാട്ടില്‍‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

141

അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് അറക്കല‍്‍

അറക്കല‍്‍‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

142

ചാരുപടിക്കല്‍ അലവിക്കുട്ടി

ചാരുപടിക്കല്‍ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

143

ചോലയില്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍‍

ചോലയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ, സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

144

ലാക്കല്‍ അബ്ദുല്‍ മജീദ്

S/O മമ്മദുഹാജി, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

145

ചാരുപടിക്കല്‍‍‍‍‍‍‍‍ ഉണ്ണി മമ്മത്

പൂളക്കാട്ടില്‍‍‍‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

146

താവയില്‍ പൊറ്റശ്ശേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി

താണിപിലാക്കല്‍, കരുവാങ്കല്ല്, പെരുവള്ളൂര്‍‍‍‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

147

എന്‍.സി രവീന്ദ്രന്‍‍

S/O വേലായുധന്, കല്ലുവളപ്പില് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

148

എ. അബ്ദുല്‍ നാസര്‍

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

149

ചെറിയമ്മദ്

കുമ്മാളി, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, കരിപ്പൂര്‍. പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

150

കല്ലിടുമ്പില്‍ ജംഷീദ്

S/O കുഞ്ഞാലി, അണങ്ങാട്ട് പറമ്പ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

151

അയ്യപ്പന്‍‍. യു

ഉമ്മളത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

152

ഇബ്രാഹിം കുട്ടി തെയടി

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

153

അബ്ദുല്‍ കരീം

പെരിഞ്ചീരി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

154

സി. സിദ്ധീഖ്

ചീരങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ കരിപ്പൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

155

കയറുന്നീസ്സ

മണ്ണില്‍തൊടി, D/O മോതിക്കുട്ടി ഹാജി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

156

അബ്ദുള്‍ വഹാബ് പൂളക്കല്‍

പൂലാട്ടില്‍മാട്ടില്‍ വീട്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

157

കുഞ്ഞിമൊയ്തു

ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

158

അജിത്ത്. എ

അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

159

സൈതലവി

S/O മുഹമ്മദ്, വലിയപറമ്പില്‍, റഷീദ് മന്‍സില്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

160

സുന്ദരന്‍ കുറുങ്ങോട്ട്

തെക്കുപറമ്പ് വീട്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

161

ബിന്ദു. പി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

162

മുഹമ്മദലി ഷരീഫ് കെ.ടി

നമ്പ്രത്തില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

163

പെരിഞ്ചീരി അഹമ്മദ് കുട്ടി

S/O മൊയ്തീന്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

164

മുഹമ്മദ്

മലയില്‍, പാല്‍ക്കമ്പിളി ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

165

അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍. കെ

S/O അലവി, കുന്നത്ത് ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

166

പ്രമോദ്

S/O അയ്യപ്പന്‍‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014

167

പ്രതീഷ്. എം.വി

പറമ്പത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര. പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

168

സാഹിറുദ്ധീന്‍. എ

ആത്രപ്പില്‍, കൊല്ലഞ്ചിന

31 മാര്‍ച്ച് 2014

169

അഹമ്മദ് കുട്ടി. പി

കുളപ്പുരക്കല്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

170

അബ്ദുല്‍ മജീദ്

S/O ബീരാന്‍ ഹാജി, ഓടക്കല്‍ ഹൌസ്, മേലങ്ങാടി. പി.ഒ, കൊണ്ടോട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

171

ആരക്കോടന്‍ ദാസന്‍

പെരുവള്ളൂര്‍. പി.ഒ, കൊണ്ടോട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

172

അലവിക്കുട്ടി

കുന്നുപറമ്പ് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍. പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

173

മുഹമ്മദ് കുട്ടി

തെക്കുംപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

174

ചെമ്പന്‍ അലവിക്കുട്ടി

ചെമ്പന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

175

മൊയ്തീന്‍. എം

കോതേരിക്കുണ്ട്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

176

നാസര്‍ പെരിഞ്ചീരി

S/O മൊയ്തീന്‍ ഹാജി, പെരിഞ്ചീരി ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

177

കണ്ണനാരി മുഹമ്മദ്

S/O മൊയ്തീന്‍, ചാരപ്പന്‍തൊടി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

178

അബൂബക്കര്‍ ടി.കെ

മമ്പുറത്തിയില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

179

ടി.കെ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി

S/O അലവിക്കുട്ടി, എ.ആര്‍ നഗര‍്‍, പി.ഒ കുറ്റൂര്‍ നോര്‍ത്ത്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

180

ബീരാന്‍ കുട്ടി. പി.ടി

പൂളക്കാട്ട് പുറായില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

181

പെരിഞ്ചീരി മാട്ടില്‍ അഹമ്മദ്

S/O ഇബ്രാഹിം കുട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2014

182

ഫത്തഹ് അലി ഗാലിബ്

കമ്പളകത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

183

അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര്‍, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

184

സി.സി അമീറ്‍ അലി

ചോലക്കല്‍മാട് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2014

185

റഷീദ് വലിയപറമ്പന്‍

S/O അലവി, അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

186

മുഹമ്മദ് അജ്നാസ്

S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, പുറ്റേക്കാട്ട് കുണ്ട്യാട്ട്

31 മാര്‍ച്ച് 2014

187

അമ്പലഞ്ചേരി മരക്കാര്‍ ഹാജി

വളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ കരിപ്പൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2014