0020010031004

ലഹരിവിമുക്ത പെരുവള്ളൂര്‍ പ്രഖ്യാപനം ആഗസ്റ്റ് 8 ശനിയാഴ്ച വൈരുന്നേരം 3 മണിക്ക് പറമ്പില്‍പീടികയില്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.