പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷൻ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമിഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷൻ - ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിൽ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷൻ ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലിൽ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്- (ഭവന രഹിതർ, ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ) 19/10/2017 തിയ്യതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.23.10.2017 തിയ്യതി വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ മുമ്പാകെ രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ടെണ്ടർ പ്രവർത്തികള്‍ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.


ലൈഫ് മിഷന്‍ - ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാകുമെന്നതിനാല്‍  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ പാടില്ലെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി -  കരട് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2016-17- വികസന സെമിനാര്‍

>>Click here to view<<

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്-2015

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചയാത്ത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍


>>Click here to download <<

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓണാഘോഷം

img-20150825-wa0001img-20150824-wa0008

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015 ലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി 25/08/2015 ചെവ്വാഴ്ച ഓണപ്പൂക്കളമൊരുക്കി വിപുലമായ ഓണ സദ്യയോടെ ആഘോഷിച്ചു.

**എല്ലാവര്‍ക്കും പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍**

ലഹരിവിമുക്ത പെരുവള്ളൂര്‍ പ്രഖ്യാപനം

0020010031004

ലഹരിവിമുക്ത പെരുവള്ളൂര്‍ പ്രഖ്യാപനം ആഗസ്റ്റ് 8 ശനിയാഴ്ച വൈരുന്നേരം 3 മണിക്ക് പറമ്പില്‍പീടികയില്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

2015-16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍