തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കള്ളിക്കാട് എല്‍ കെ കുമാരി INC വനിത
2 അമ്പൂരി ഷാജഹാന്‍ എസ് INDEPENDENT ജനറല്‍
3 വെള്ളറട സ്റ്റാന്‍ലി INC ജനറല്‍
4 കിളിയൂര്‍ പി സുജാതകുമാരി CPI വനിത
5 പനച്ചമൂട് എസ് പി സുധ CPI(M) വനിത
6 കുന്നത്തുകാല്‍ കെ എസ് ഷീബാ റാണി CPI(M) വനിത
7 കൊല്ലയില്‍ സുരജാ ദേവി ഐ CPI(M) വനിത
8 മഞ്ചവിളാകം സി ബേബി CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
9 പെരുങ്കടവിള ജി അജയകുമാര്‍ INC ജനറല്‍
10 പാലിയോട് വി ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
11 ആര്യന്‍കോട് കെ കെ സജയകുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 ചെമ്പൂര് അരുണ്‍ സി പി INC ജനറല്‍
13 ഒറ്റശേഖരമംഗലം ജോയിസ് കെ INC വനിത
14 വാഴിച്ചാല്‍ ഷിജു എസ് INC എസ്‌ സി