ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

vimal

vimal2

പുനര്‍ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam

lelam-001

പുനര്‍ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam

lelam-001

ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗികവിവരങ്ങള്‍

staff-details

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam1

lelam-001

പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

സെക്രട്ടറി

ബീഗം സൈന ബി

അസ്സി.സെക്രട്ടറി

മൃദുല കെ എസ്

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
രഘുനന്ദന്‍ ആര്‍

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

രാമദാസ്

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

1.സാജിത

2. നജില


ക്ലാര്‍ക്ക്

1.വിമല്‍ദാസ്

2.ദീപ്തി.എന്‍

3.ആശ എ

4. ആനന്ദന്‍ പി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

1.മല്ലിക

2.ഷിഫ

പാര്‍ട്ട് ടൈ വര്‍ക്കേഴ്സ്

1.നടരാജന്‍.സി

2.ഗണേശന്‍

3.കൃഷ്ണന്‍

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

lelam

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

auction2

auction11

auction21

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

auction1

auction

Older Entries »