ജീവനക്കാര്യം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് തസ്തിക കര്‍ത്തവ്യം മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 പ്രഭാകരന്‍ പരി സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് ഹെഡ് 9496047935
2 ബീന എന്‍. ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സൂപ്പര്‍വൈസറി ഹെഡ് 9496878029
3 ബിജി അക്കൌണ്ടന്‍റ് അക്കൌണ്ട് സെക്ഷന്‍ 9946660198
4 രാധാകൃഷ്ണന്‍ സി.വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് വസ്തു നികുതി, 9496612858
5 പ്രശാന്ത് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്,വിവരവകാശം,ഓഡിറ്റ്,യോഗ നടപടികള്‍
6 ശ്രീജിത്ത് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് പദ്ധതി 9037157024
7 അബ്ദുസമദ് പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് 9633308258
11 രാധാകൃഷ്ണന്‍ എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് 4 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല 9846926934
9 സൌമ്യ സി എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് 4 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല 9562068447
9 സുമേഷ് ബാബു എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് 4 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല,ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍
9 അജയ് കുമാര്‍ എല്‍.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് 4 വാര്‍ഡുകളുടെ ചുമതല,പെന്‍ഷന്‍ 7403666793
12 ജയചന്ദ്രന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും സഹായിക്കുക 9961042877
13 ആയിശ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും സഹായിക്കുക 9496879530