ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 കെ.കെ.സച്ചിത്ത് പ്രസിഡന്റ്
2 സുജാത പി സെക്രട്ടറി
3 സിന്ധു കെ ആര്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ജോബി ജോസഫ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ശ്രീകല അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ഷൈന.കെ.എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 പ്രീതി ടി വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 അജി കെ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ബിബിന്‍.കെ.എഫ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (പുനര്‍വിന്യാസം)
9 അഞ്ജു ലക്ഷ്മി ക്ലര്‍ക്ക്
10 അനില്‍കുമാര്‍ പി പി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ഫെബിന്‍ ജോസഫ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 ശ്രിദ്യ കെ ജെ ക്ലര്‍ക്ക്
12 രഞ്ജിത്ത് ലൈബ്രേറിയന്‍
13 ശാലിനി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്ന്‍റ്
14 ആന്‍സന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്ന്‍റ്
15 അംബിക വി.സി ഫുള്‍ ടൈം  സ്വീപ്പര്‍
16 സി.സി ലക്ഷ്മി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍