മൂന്നുപീടിക ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിട മുറികള്‍ വാടകക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ അധീനതയിലുള്ള മുന്നുപീടിക ഷോപ്പിംങ്  കോപ്ളക്സിലെ മൂന്നുപീടിക ബീച്ച് റോഡിന് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ 4/207,208 നമ്പര്‍ കെട്ടിടമുറികള്‍ 01/08/2020 മുതല്‍ 31/03/2021 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍  വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. shopping-complex-buildingouatationquatation-notice-form

സുഭിക്ഷ കേരളം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

applicaton-formkulathile-karimeen1veetuvalppil-matsyakrishiaadu1janakeeyasoothranam1

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്പ്ട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

യോഗ്യതാ തീയതി 01/01/2020 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്ക്ക നുസൃതമായും പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെയും കരട് വോട്ടÀ പട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി 17.06.22020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടര്പ0ട്ടിക പരിശോധനക്കായി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിലും http://lsgelection.kerala.gov.in/ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും ലഭ്യമാണ്
(ഒപ്പ്)
ഇലക്ട്റല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്രിമറ്റോറിയം നിര്‍മ്മാണം

cremetorium-notice

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംഭാവന 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ബഹു കൈപമംഗലം എംഎല്‍എ ഇ ടി ടൈസണ്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് കൈമാറുന്നു.

29ae6179-04ec-4db8-84a7-af3dd5879098

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ് 19വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ മുഖേന സൌജന്യമായി ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

free-food-list-community-kitchen

കോവിഡ് 19: പേടിയല്ല, വേണ്ടത് ജാഗ്രത; ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

corona

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്ഷിത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്പ്പെ ട്ട പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുളള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു

document11

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 ബഡ്ജറ്റ്

budjet2020-2021budjetspecch2020211main123456789101112

പെരിഞ്ഞനോര്‍ജ്ജം സമ്പൂര്‍ണ്ണ എല്‍ഇഡിഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചു തരുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

etender