പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015-2020വികസന രേഖ

വികസന രേഖ 2015-2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് -പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

e0b495e0b587e0b4b0e0b4b3-e0b4b8e0b482e0b4b8e0b58de0b4a5e0b4bee0b4a8-e0b493e0b4a1e0b4bfe0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-e0b4b5e0b495e0b581

പ്രിന്‍റിങ്ങ് വര്‍ക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

perinjanam-panchayath

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

img_20200814_141721-copy

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന രേഖ ബഹു കൈപ്പമംഗലം എംഎല്‍എ ഇ. ടി ടൈസണ്‍ മാസ്റ്റര്‍പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി - അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം

life-mission-notice

ലൈഫ് മിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി - 2017 ല്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ കഴിയാതെ പോയ അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം

2020 ആഗസ്ത് 1 മുതല്‍ വരെയുള്ള തിയ്യതിയില്‍ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കാം

ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വാര്‍ഡ്തലത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവര്‍ത്തന സമയം രാവിലെ 9.00 മണി മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ

UPS maintanance ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ups-quatation1

മൈക്ക് സെറ്റ് -ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

mike-set-quatation-copy

വികസന രേഖ Tender notice

vikasana-rekha-tender

മൂന്നുപീടിക ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിട മുറികള്‍ വാടകക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ അധീനതയിലുള്ള മുന്നുപീടിക ഷോപ്പിംങ്  കോപ്ളക്സിലെ മൂന്നുപീടിക ബീച്ച് റോഡിന് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ 4/207,208 നമ്പര്‍ കെട്ടിടമുറികള്‍ 01/08/2020 മുതല്‍ 31/03/2021 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍  വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. shopping-complex-buildingouatationquatation-notice-form

സുഭിക്ഷ കേരളം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

applicaton-formkulathile-karimeen1veetuvalppil-matsyakrishiaadu1janakeeyasoothranam1