തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാല സജിത.സി.വി INC വനിത
2 അടക്കാത്തോട് വര്‍ഗ്ഗീസ് ജോസഫ് INC ജനറല്‍
3 അമ്പായത്തോട് ഉഷ അശോക‍‍്കുമാര്‍ CPI(M) വനിത
4 കൊട്ടിയൂര്‍ മാത്യൂ പറമ്പന്‍ INC ജനറല്‍
5 കേളകം വിജയന്‍ മനങ്ങാടന്‍ INC എസ്‌ ടി
6 കൊളക്കാട് ഷൈനി ബ്രിട്ടോ KC(M) വനിത
7 പേരാവൂര്‍ ഷാജി.വി CPI ജനറല്‍
8 കോളയാട് ശ്രീജ പ്രദീപന്‍ CPI(M) വനിത
9 ആലച്ചേരി കെ.എ സുധീഷ് കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
10 കാഞ്ഞിലേരി ഹൈമാവതി.വി. CPI(M) വനിത
11 മാലൂര്‍ വിജിത്ത്. കെ വി CPI(M) ജനറല്‍
12 മുരിങ്ങോടി നിഷ ബാലകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) വനിത
13 മുഴക്കുന്ന് ടി പ്രസന്ന CPI(M) വനിത