വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ആവള കെ.നാരായണകുറുപ്പ് CPI ജനറല്‍
2 എരവട്ടുര്‍ വി.കെ.സുനീഷ് CPI(M) ജനറല്‍
3 കടിയങ്ങാട് സൗഫി താഴെകണ്ടി IUML വനിത
4 പാലേരി പി.പി.കൃഷ്ണാനന്ദന്‍ NCP ജനറല്‍
5 ചങ്ങരോത്ത് സൈറാബാനു.എം INC വനിത
6 മുതുകാട് ഷൈല ജയിംസ് INC വനിത
7 ചക്കിട്ടപാറ ജിതേഷ് മുതുകാട് INC ജനറല്‍
8 കൂത്താളി ഇ.പി.കാര്‍ത്ത്യായനി CPI(M) വനിത
9 പേരാമ്പ്ര അജിത CPI(M) വനിത
10 കായണ്ണ എ.സി. സതി CPI(M) വനിത
11 നൊച്ചാട് മൂസ്സ.കെ.കെ CPI(M) ജനറല്‍
12 കല്‍പ്പത്തൂര്‍ ബാബു.സി.എം CPI(M) എസ്‌ സി
13 ചെറുവണ്ണൂര്‍ എം.കെ.സതി JD(U) വനിത