2020-21 വാർഷീക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വിതരണം ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നു

walking-stick

കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പച്ചതുരുത്ത് നിർമ്മാണം അനുമോദന പത്രം ബഹു. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡണ്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

p1img-20201021-wa0090img-20201021-wa0069img-20200824-wa0098

ഇലക്ഷന്‍ 2020 സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ട‍ര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇലക്ഷന്‍ 2020 സംയോജിപ്പിച്ച അന്തിമ വോട്ട‍ര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ട‍ പട്ടിക കാണുന്നതിന് സന്ദ‍ശിക്കുക Voters list

കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ശുചിത്വ പദവി ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഹരിദാസ് കരിവെളളൂർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

suchitwam-photosuchicertisuch1

എസ്.സി.കുട്ടികള്‍ക്കുളള ലാപ്ടോപ് വിതരണം ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം.രാഘവന്‍ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

sclaptop

കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ILGMS ഉദ്ഘാടനം ബഹു.സി.കൃഷ്ണന്‍ . എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

certificateilgmsinau

കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. സി.കൃഷ്ണന്‍ എം.എല്‍.എ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

hotel1

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുളള സ്വരാജ് ട്രോഫിയും 10 ലക്ഷം രൂപയും ബഹു. മന്ത്രി ഏ സി മൊയ്തീനില്‍ നിന്നും കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

img-20200219-wa00222
photo1

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി എസ്.സി.വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഫർണിച്ചർ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എം. രാഘവന്‍ നിർവ്വഹിക്കുന്നു

img-20191129-wa0034

കരിവെളളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വയോജനങ്ങള്‍ കട്ടില്‍ വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എം.രാഘവന്‍ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

img-20191031-wa00051