ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികപദവി
1 അജിത.കെ സെക്രട്ടറി
2 രമാദേവി.പി അസി.സെക്രട്ടറി
3 മഞ്ജുള ബോസ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 സുമേഷ്.പി.ആര്‍ അക്കൌണ്‍ഡന്‍റ്
5 രമ.പി.എല്‍ സീനിയര്‍.ക്ലര്‍ക്ക്
6 പ്രദീപ്.ടി.ബി സീനിയര്‍.ക്ളര്‍ക്ക്
7 സുനില്‍കുമാര്‍.പി.എസ്സ് സീനിയര്‍.ക്ലര്‍ക്ക്
8 ഷില്‍ജ.വി.എസ്സ് ക്ലര്‍ക്ക്
9 അനൂപ്.കെ.പി ക്ലര്‍ക്ക്
10 ഓമനകുമാരി ക്ലര്‍ക്ക്
11 സിന്ധു.വി.എ ക്ലര്‍ക്ക്
12 രാജു.കെ.യു ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 സനോജ്.കെ.എസ്സ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
14 വിന്‍സി സ്വീപ്പര്‍
15 ജോണ്‍സി അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനീയര്‍
16 ജീന ഓവര്‍സിയര്‍
17 മാഹിന്‍ ഓവര്‍സിയര്‍
18 വൈശാഖ്.കെ.ഡി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്