ഐ.എസ്‍.ഒ 9001-2015

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - പട്ടികജാതി

ഇരുചക്രവാഹനം- എസ്.സി
കുടിവെള്ളകണക്ഷന്‍-എസ്.സി
ലാപ്ടോപ് .എസ്.സി
വിവാഹധനസഹായം. എസ്.സി
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍-എസ്.സി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - സാമൂഹികക്ഷേമം

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍-ജനറല്‍
ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചര്‍
മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍-ജനറല്‍
മാനസീകവെല്ലുവിളിനേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 -ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -മൃഗക്ഷേമം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം
പാലിന് സബ്സിഡി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-2018/19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -കാര്‍ഷിക മേഖല

കിഴങ്ങ് കൃഷി
കേര സമൃദ്ധി
നെല്‍ കൃഷി വികസന പദ്ധതി
പച്ചക്കറി വികസനം
വാഴകൃഷി വികസനം

വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസം-2018

വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസം-2018

GSTIN

32AAALP2634H1ZB

ഭൂപടം

ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച ഭൂപടം 2018

ടെണ്ടര്‍

2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- ടെണ്ടര്‍

2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയി- പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഊരുകൂട്ടം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പദ്ധതി

Older Entries »