റോഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു

വിജ്ഞാപനം നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന റോഡുകള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

 1. ഉഴുന്ന് കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി
 2. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 4. കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം
 5. ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ് സി)
 6. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
 7. വിധവ50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി
 8. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്ബത്ത നല്കല്‍
 9. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി
 10. ആശ്രയ ഭവന നവീകരണം
 11. കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗ കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതി
 12. ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വനിതാ ഗ്രൂപ്പ്
 13. വീടുകളില്‍ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്
 14. 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 15. സമഗ്ര ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
 16. നെല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതി
 17. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് ഇന്‍സെന്റീവ്
 18. ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് ഡയലൈസര്‍ കിറ്റ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ലേലം നോട്ടീസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 1. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 2. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 3. വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം
 4. നെല്‍കൃഷി വികസനം
 5. തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം
 6. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 7. വാഴഗ്രാമം
 8. പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് ധനസഹായം
 9. രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്
 10. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ണട
 11. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പൊതുവിഭാഗം)
 12. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതി)
 13. വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍
 14. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദനത്തിന് സബ്സിഡി
 15. വനിതകള്‍ക്ക് കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍
 16. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി
 17. ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (പട്ടികജാതി)
 18. ആശ്രയ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
 19. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍
 20. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം


ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം


ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍
 2. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 1. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 2. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. ജൈവ പച്ചക്കറി ഗ്രാമം
 4. നെല്‍ കൃഷി വികസനം
 5. ഔഷധ സസ്യ കൃഷി
 6. കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്
 7. എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 8. ശാരീരിക മാനസീക വെള്ളുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 9. ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍ വനിത
 10. പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍ സംരക്ഷണം
 11. കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍(വനിത)
 12. ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലുല്‍പാദനത്തിന് സബ്സിഡി
 13. പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 14. പെട്ടിക്കട തുടങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം
 15. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര സ്ഥാപിക്കല്‍
 16. ആശ്രയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 17. ഹോട്ടല്‍ യൂണിറ്റ് (വനിത)
 18. വനിത ടൈലറിംഗ് പരിശീലനം
 19. കേള്‍വി സഹായി
 20. യോഗ പരിശീലനം(വനിത)

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1) ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

2) ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ജൈവ പച്ചക്കറി ഗ്രാമം

കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം

നെല്‍കൃഷി വികസനം

തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ജനപ്രതിനിധികള്‍

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചന്തപ്പുര രാമചന്ദ്രന്‍.കെ Con(S) ജനറല്‍
2 കണ്ടോന്താര്‍ രത്നമണി തെക്കില്ലത്ത് CPI(M) വനിത
3 പാണപ്പുഴ സി.പി.പ്രീത CPI(M) വനിത
4 മൂടെങ്ങ ലക്ഷ്മി.കെ.പി CPI(M) വനിത
5 പറവൂര്‍ ടി.വി.ചന്ദന്‍കുട്ടി CPI(M) ജനറല്‍
6 ആലക്കാട് ജംഷീര്‍.എം.കെ IUML ജനറല്‍
7 ഏര്യം ടി.അജിത CPI(M) വനിത
8 കണാരംവയല്‍ എന്‍.സതീശന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
9 ചെരുവിചേരി സുജിത്ത്.എന്‍.കെ INC ജനറല്‍
10 കിഴക്കേക്കര ബാലകൃഷ്ണന്‍.ഇ.പി CPI(M) ജനറല്‍
11 തെക്കേക്കര ബിന്ദു.കെ CPI(M) വനിത
12 മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ടി.വി.സുധാകരന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
13 വിളയാങ്കോട് സരള.പി.വി CPI(M) വനിത
14 ചിട്ടന്നുര്‍ ശുഭ.എം CPI(M) വനിത
15 പടിഞ്ഞാറേക്കര എം.സരോജിനി CPI(M) വനിത