ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് -2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ സാമഗ്രകള്‍ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

TENDER

Specifications Of Computer , Printer & Laptop
vendor-neutral-specification
server-printer-photocopier-scanner-specification

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഇടവിളകൃഷി

ഒട്ടുപ്ലാവ്

കേടായ തെങ്ങ് മുറിച്ച്മാറ്റി പുതിയവ വിതരണം

തെങ്ങിന്‍ തോപ്പില്‍ പയറുകൃഷി

തെങ്ങിനു കുമ്മായം

തെങ്ങിനു ജൈവവളം

വാഴകൃഷി

മരച്ചീനി

നിലക്കടല കൃഷി

ആട് വിതരണം( മെയിന്‍ ലിസ്റ്റ്)

ആട് വിതരണം( സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്)

കറവപശു വിതരണം( മെയിന്‍ ലിസ്റ്റ്)

കറവപശു വിതരണം (സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്)

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് മില്‍ക്ക് ഇന്‍സന്‍റീവ്

വനിത ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് മില്‍ക്ക് ഇന്‍സെന്‍റീവ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍( മെയിന്‍ ലിസ്റ്റ)

എസ്സ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ ( സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്)

എസ്സ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍ (മെയിന്‍ലിസ്റ്റ്)

എസ്.സി പഠനോപകരണം( സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്)

ഇരുചക്രവാഹനം (സംയുക്തം)

മല്‍സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

സമുദ്ര തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല

സമുദ്ര മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഡിങ്കി

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് അപ്പീല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
ലൈഫ് മിഷന്‍- സാധ്യതാപട്ടിക - പരിഗണിച്ചത്
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിരഹിത ഭവന രഹിതര്‍
ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലോകജലദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഞ്ചിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സ്വാശ്രയ ജല ഗ്രാമ പദ്ധതി

1

2

4345

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

തെങ്ങിന് ജൈവവളം

തെങ്ങിന് കുമ്മായം

വാഴക്കൃഷി

ഇഞ്ചിക്കൃഷി

മുട്ടക്കോഴി

കറവപശു

മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്

വനിത മിൽക്ക് ഇൻസെന്റീവ്

മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുട വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾക് പുതിയ മേശയും കസേരയും നൽകൽ

വീട് പുനരുദ്ധാരണം

കക്കൂസ്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ഓട്ടോറിക്ഷ

വീട് പുനരുദ്ധാരണം എസ് സി

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

എസ് സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീട് വെയ്ക്കാന്‍ സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

എസ് സി വിവാഹധനസഹായം

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം നല്‍കല്‍

എന്‍ട്രന്സ് കോച്ചിംഗ് ധനസഹായം - എസ് സി

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വനിതഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി

തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം - പട്ടികജാതി

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

ഇടവിളകൃഷി പട്ടികജാതി

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള വിദേശതൊഴില്‍ ധനസഹായം

പി ആര്‍ ടി സി - പരിശീലനം - പട്ടികജാതി

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം-തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

specification

നവകേരളമിഷന് ഹരിത കേരളം വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം-ഡിസംബര് 5

img-20161215-wa0010img-20161215-wa0009img-20161215-wa00081

img-20161215-wa0006

img-20161215-wa00051img-20161215-wa0004img-20161215-wa0003img-20161215-wa00021

img-20161215-wa0014

3

img-20161215-wa0005

new-4

new-2

12

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

നവകേരള മിഷന് - ഹരിതകേരളം - വാര്ഡ് തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം

<a rel=”attachment wp-at

തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ - 2015

candidateDetails.php?year=2015&lb=997&ln=ml

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്

balancesheetbalacesheet-14

balanccesheet-141

receipt-payment

income

shedule-balacesheet-13
shedule-of-ie

shedule-of-ie1

rp-statement12-13

rp-statement14-15

rp-13-14

r-p-14-15

income1

shedule-income-and-exp-14-15

receipt-payment1

rp-13-141

admin-report-2014-15

administrative-report-13-14
administrative-report-2012-13
copy-of-bharana-report-2016-17-11