ജനപ്രതിനിധികള്‍


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാട്ടുനിലം മറിയാമ്മ മത്തായി JD(S) വനിത
2 വടക്കുംഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് ഷമീനാ എച്ച് INC വനിത
3 വടക്കുംഭാഗം കിഴക്ക് മാത്യു എം വര്‍ഗീസ് INC ജനറല്‍
4 കണ്ണശ പി സിപുരുഷന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
5 വൈ എം സി എ ബഞ്ചമിന്‍ തോമസ് INC ജനറല്‍
6 ഡക്ക് ഫാം ജോളി വര്‍ഗീസ് JD(S) വനിത
7 കിഴക്കുംമുറി ലതാ പ്രസാദ് CPI(M) വനിത
8 തോട്ടുമട റേച്ചല്‍ മാത്യു INDEPENDENT വനിത
9 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് ജൂലി റെന്നി INC വനിത
10 പി എച്ച് സി അലക്സ് ജോണ്‍ പുത്തൂപ്പളളില്‍ INDEPENDENT ജനറല്‍
11 എരതോട് വിമല രാമചന്ദ്രന്‍ CPI എസ്‌ സി വനിത
12 കൊമ്പങ്കേരി കുരുവിള കോശി INDEPENDENT ജനറല്‍
13 തോട്ടടി ബാലകൃഷ്ണന്‍ പി എന്‍ INC ജനറല്‍