ജീവനക്കാര്‍

നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍

1 ബിന്നി ജോസ് ബി.ഡി.ഒ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 9446030503
2 മുരളീധരന്‍ ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ( ഇ.ജി.എസ്)
3 സി.എസ് രാജന്‍ ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ(റൂറല്‍ ഹൌസ്) 9447713876
4 പി. കേശവദാസ് ജനറല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 9447630133
5 അജി എബ്രഹാം എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍(വനിതാ ക്ഷേമം) 8943452506
6 ബാലകൃഷ്ണന്‍ വി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ (പി&എം) 9496535059
7 ബിജു വി.കെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് 9447303173
8 ഹരീഷ് കുമാര്‍ കെ.എന്‍ ഹെഡ് അക്കഔണ്ടന്‍റ് 9447216358
9 സ്മിത കെ എം ക്ലര്‍ക്ക് 9747316211
10 ഷൈനി ബാവ ക്ലര്‍ക്ക് 9539474785
11 ബിജു ക്ലര്‍ക്ക് 9497808817
12 ജോസഫ് തോമസ് ക്ലര്‍ക്ക് (ഡിപ്ലോയ്മെന്‍റ്) 9846153645
13 ലെന എ പി എല്‍.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് 9497782204
14 അബ്ദുള്‍ റഷീദ് എ.കെ വി.ഇ.ഒ ചാലുയാര്‍ 8129564162
15 മനോജ് കെ വി.ഇ.ഒ ചുങ്കത്തറ 9048134878
16 ലിജോ ജോസഫ് വി.ഇ.ഒ എരുമമുണ്ട 9495609421
17 ജയന്‍ കെ വി.ഇ.ഒ പോത്തുകല്ല് 9447681469
18 സാജു ഗോപിനാഥ് വി.ഇ.ഒ വഴിക്കടവ് 9495852430
19 ജയരാജന്‍ വി വി.ഇ.ഒ മുണ്ടപ്പൊട്ടി 9497114827
20 അരുണ്‍ ജി വി.ഇ.ഒ മൂത്തേടം 9496363640
21 കൃഷ്ണദാസ് പി വി.ഇ.ഒ പാലാങ്കര 9447536131
22 തോമസ് ജോസഫ് ഇ.ജെ ഡ്രൈവര്‍ 9746791466
23 മുഹമ്മദ് എം.പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് (എച്ച്.ജി) 9496841290
24 ചന്ദ്രബാബു കെ.പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് (എച്ച്.ജി) 9495740684
25 മോഹന്‍ദാസ് കെ.പി പി.ടി.എസ് 9447687107

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

1 ഉത്തമന്‍ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര്‍ 9447947249
2 ഡോ.സി.പി ജുമാന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 9656221446
3 ജമാലുദ്ധീന്‍ വി.പി കൃഷി അസി.ഡയറക്ടര്‍ 9605305354
4 പി.സി. വിനോദ് വ്യവസായവികസന ഓഫീസര്‍ 9497159613
5 കെ രാജഗോപാല്‍ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ 9447960971
6 പി. അബൂബക്കര്‍ ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 9447261561
7 ഡോ.ജയരാജ് സീനിയര്‍ വെറ്റനറി സര്‍ജന്‍, വഴിക്കടവ് 9447202674
8 ഹഫ്സത്ത് പി ശിശുവികസന ഓഫീസര്‍ 9947731092
9 എം. ഷമീന ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 9496070368

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ജീവനക്കാര്‍

1 ദീപ രാജ എ.സി അക്രഡിറ്റസ് എഞ്ചിനിയര്‍ 9854789549
2 സലീന പി ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ 9446633280

ഐ.കെ.എം ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

1 സലീന കെ.കെ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 8606015757