അപ്പംപാറ അംഗന്‍വാടി ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു

113

നെന്മാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5 അപ്പൻപാറയിൽ 9 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച അംഗൺവാടി കെട്ടിടം 14-12-2018 ന് 10 മണിക്ക് ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ കെ.പ്രേമൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.പുഷ്പലത എം.ആര്‍ നാരായണൻ അദ്ധ്യക്ഷയായി വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ. സി.പ്രകാശൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഉഷ രവീന്ദ്രൻ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ടി.ജി അജിത് കുമാർ, മെമ്പര്‍മാരായ ലക്ഷ്മണൻ, എസ്.ഗംഗാധരൻ, ജയന്തി മോഹനൻ, ബേബി രവി, സുധാകുമാരി എന്നിവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസി.സെക്രട്ടറി ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് രജ്ഞിത്, അംഗന്‍വാടി ടീച്ചര്‍ ബിന്ദു എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.

——————————————————————————————————————————————————————————————3-2

13-1

5-27