വികസന സെമിനാര്‍ 2019-20

img-20181206-wa01051

വികസന സെമിനാര്‍

നെന്മാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2019 - 2020 വാർഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാർ വല്ലങ്ങി ശിവക്ഷേത്ര ഹാളിൽ ബഹു. പ്രസിഡണ്ട് കെ.പ്രേമൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. പുഷ്പലത എം. ആര്‍ നാരായണൻ അധ്യക്ഷയായി ശ്രീ.സി.പ്രകാശൻ. ശ്രീമതി സതി ഉണ്ണി ശ്രീമതി.ഉഷ രവീന്ദ്രൻ ശ്രീ.അജിത് കുമാർ ടി.ജി ശ്രീ.കെ.ദേവദാസൻ ശ്രീ.എസ്. ഗംഗാധരൻ ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു ഉല്പ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് കൃഷിക്കും ജലസേചനം വൈദ്യുതി അടിസ്ഥാന വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നല്‍കുന്ന 25 കോടി രൂപയുടെ വികസന ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് സെമിനാർ അംഗീകാരം നല്‍കി ലൈഫ് മിഷന്‍, എസ്.സി. എസ്.റ്റി വികസനം വൃദ്ധർ, വനിതകൾ, കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രകൃതിസംരക്ഷണ പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്കും മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ വർക്കിംങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർമാരായിട്ടുള്ള നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേതൃത്വം നല്‍കി

——————————————————————————————————————————————————————–


img-20181206-wa01082

img-20181206-wa01021img-20181206-wa01011