നെന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന അത്യുല്‍പാദന ശേഷിയുള്ള കന്നുകുട്ടികളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള 6 ലക്ഷം രുപയുടെ പദ്ധതി 24.03.2018 ന്  പോത്തുണ്ടി മില്‍ക്ക് സൊസൈറ്റിയില്‍ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ്  പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.പുഷ്പലത എം.ആര്‍.നാരായണന്‍ അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ബഹു.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.കെ.പ്രേമന്‍ അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിന് ഡോ.ജയശ്രീ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍മാര്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ഡോ.ബിജു, എം.പ്രഭാകരന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

img_03571img_03641img_03751img_03771img_03781img_03801img_03851img_03911