തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുളിയറക്കോണം എ.ജോര്‍ജ്ജ്കുട്ടി INC ജനറല്‍
2 വിളപ്പില്‍ശാല ബി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ CPI ജനറല്‍
3 മലയിന്‍കീഴ് അനിത.എല്‍ INC ജനറല്‍
4 മാറനല്ലൂര്‍ ഡി.ആര്‍.ബിജു ദാസ് CPI(M) ജനറല്‍
5 ഊരൂട്ടമ്പലം പ്രിയദര്‍ശിനി.എസ്. INC ജനറല്‍
6 വലിയറത്തല സിന്ധുകുമാരി അശോകന്‍ INC വനിത
7 ബാലരാമപുരം അഡ്വ.ഡി.സുരേഷ്കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
8 അതിയന്നൂര്‍ എസ്.ജയചന്ദ്രന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
9 പൂങ്കോട് വീരേന്ദ്രകുമാര്‍.എസ്. INC ജനറല്‍
10 പൂങ്കുളം ഗിരിജ.ജെ CPI(M) ജനറല്‍
11 വെള്ളായണി ജി.സതീശന്‍ BJP ജനറല്‍
12 പ്രാവച്ചമ്പലം വിനുകുമാര്‍.എം. BJP എസ്‌ സി
13 പള്ളിച്ചല്‍ വി.ഐഡ INC വനിത
14 മച്ചേല്‍ കുമാരി അംബിക(മായാ രാജേന്ദ്രന്‍) INC ജനറല്‍
15 പെരുകാവ് ശകുന്തളകുമാരി.എല്‍. CPI(M) വനിത
16 പേയാട് രമ.റ്റി. CPI(M) എസ്‌ സി