ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ്(ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം)

ക്വട്ടേഷന്‍

ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്‍വെര്‍ച്ചര്‍,ടൂബുലാര്‍ ബാറ്ററി (ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം)

ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീന്‍

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍(പ്രോ.നം16/19) ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന്

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19

പദ്ധതി 2018-19

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19 (പട്ടികജാതി)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

സ്വയം തൊഴിലിന് സബ്സിഡി(ഓട്ടോറിക്ഷ)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

ബജറ്റ് 2018-19

ബജറ്റ് 2018-19

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (Contact Informations)

നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,ചമ്പക്കുളം പി.ഒ,ആലപ്പുഴ,പിന്‍:688505

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04772736236

മൊബൈല്‍ : 9496043665

ജനകീയാസൂത്ര പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 (ജനറല്‍)

കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം

കിഴങ്ങ് വിള കിറ്റ് വിതരണം

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വാഴവിത്ത് വിതരണം

ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം

കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

യോഗാപരിശീലനം

ലാബ് ടെക്നീഷന്‍ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

ലാബ് ടെക്നീഷന്‍

Older Entries »