വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്ററ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്ററ്

മഹാത്മാ പുരസ്ക്കാരം

img-20190220-wa0000

2017-18 വര്‍ഷത്തെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ജില്ലാതല രണ്ടാം സ്ഥാനം നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി പ്രസിഡന്‍റ് പി വിനു മന്ത്രി എ.സി മൊയ്തീനില്‍ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു.

img-20190220-wa0001

ലേല പരസ്യം

തൃപ്രയാര്‍ ബസ്സ്റ്റാന്‍റ് ലേലം

അറിയിപ്പ്

ആസ്തിയില്‍ റോഡ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അറിയിപ്പ്

ആസ്തിയില്‍ റോഡ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ആസ്തിയില്‍ തോട് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അറിയിപ്പ്

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 20/08/2018 അവസാന തിയ്യതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിവിധ ടെണ്ടറുകള്‍ 31/08/2018 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന സമയം: 31/08/2018 3.00PM

ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന സമയം : 31/08/2018 3.30PM

ആരോഗ്യ ജാഗ്രത പ്രതിദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

14 വാര്‍ഡുകളിലും രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി വരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു വരുന്നു. കൊതുക് ഉറവിടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു.

അറിയിപ്പ്

ചീരാംകുളങ്ങര ബാലന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റോഡ് ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

Older Entries »