പൌരാവകാശരേഖ

പൌരാവകാശരേഖ

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20

list-2019-202

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2019-20

ജനകീയാസൂത്രണം- 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

ഊരുകൂട്ടം ലിസ്റ്റ് -2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2014-2015

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2013-2014

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-2013

2012-2013

ഉത്തരവുകള്‍

No C3 3939/14 click here

No C3 3899/14Click here

Attachments

click here

click here

മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍       സ്ഥാപനങ്ങള്‍                                          ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

1                      ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍                                     ഡോ.ദേവ് കിരണ്‍

2                      ഗവ.ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറി            ഡോ.രശ്മി

കുടമുരുട്ടി

3                        ഗവ.ആയുര്‍വേദ ഡിസ്പെന്‍സറി             ഡോ. ദീപ്തി

അടിച്ചിപ്പുഴ

4                        ഗവ.വെറ്റിറനറി ഡിസ്പെന്‍സറി               ഡോ.സുനില്‍ കുമാര്‍

നാറാണംമൂഴി

5                        കൃഷി ഓഫീസ്                                               ജാന്‍സി കോശി

6                       വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ്        ജിത്ത് ജി കൃഷ്ണന്‍

7                    എല്‍ എസ് ജി ഡി സെക്ഷന്‍                       റെജി ഫിലിപ്പ്

8                    ഗവ.എല്‍ പി എസ് അത്തിക്കയം                മറിയാമ്മ പി കെ

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

Older Entries »