തെങ്ങ് വളം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

theng-valam

തെങ്ങിന് ജൈവ വളം അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലിസ്റ്റ്

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫിഷറീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

bio-flog

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുവാന്‍ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

veterinary

കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2020-21

ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കാന്‍ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

krishi

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കോവിഡ് 19- ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

list1

list2

list3

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 2020

img-20200217-wa0005

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020/21 വികസന സെമിനാര്‍ 17/02/2020 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുക്തിസ്ഥലേശ്വരി മണ്ഡപത്തില്‍ വച്ചു നടന്നു. പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആറ്റുണ്ണി തങ്ങള്ർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.നന്നംമുക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അബ്ദുള്‍ കരീം അധ്യഷത വഹിച്ചു

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ പ്രസിഡന്‍റ്

17

പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി ശ്രീ കെ വി അബ്ദുള്‍ കരീം 15/05/2019 ന് ചുമതലയേറ്റു.

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം

img-20190125-wa0003

2018/19 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം 23/01/2019 രാവിലെ 10 മണിക്ക് പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ ആറ്റുണ്ണി തങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍

img_20181204_112637

നന്നംമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 04/12/2018 ന് പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ആറ്റുണ്ണി തങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ടി സത്യന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.