ബജറ്റ് - 2018 - 19

ബജറ്റ് 2018 - 19

അഗതി - ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

അഗതി-ആശ്രയ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസറ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം - വിവരങ്ങള്‍ (2017)

  • അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ.പി.എന്‍ അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദിക്ക്

(പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ്  ഡയക്ടര്‍ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല )

ശ്രീ.വി.ശ്രീകാന്ത്

പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീ.എസ്. മുജീബ്

അസ്സി.പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

  • ഓഫീസ്  മേല്‍വിലാസം

മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മൈലപ്ര ഠൗണ്‍ പി.ഒ

പത്തനംതിട്ട

പിന്‍ : 689678

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0468-2222340

മൊബൈല്‍ : 9496042677

ഇ-മെയില്‍ :mylapragp@gmail.com


  • വിവിധയിനം ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍

1.കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

2.ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

3.ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവരുടെ പെന്‍ഷന്‍

4.50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍

5.വിധവാ പെന്‍ഷന്‍

നെല്‍വയല്‍ സംരക്ഷണം

ഐ.എ.വൈ സപ്ളിമെന്‍റ്റി ലിസ് റ്റ് 2015-2016

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015

മൈലപ്രാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

2015- 16 വര്‍ഷം അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികള്‍

2015 - 16

2015 - 16 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് അംഗീകരിച്ച ഐ എ വൈ ലിസ്റ്റ്

സേവനാവകാശ നിയമം - 2012

സേവനാവകാശ നിയമം - 2012