ജനപ്രതിനിധികൾ

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുറ്റിപ്പാടം ബേബിസുധ.കെ പ്രസിഡന്റ് വനിത
2 മാമ്പള്ളം സതീഷ്.കെ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
3 മല്ലന്‍കൊളുമ്പ് താജുദീൻ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
4 പള്ളം സത്യഭാമ.എ മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി വനിത
5 പാപ്പാന്‍ചള്ള രാധ.സി മെമ്പര്‍ എസ്‌ ടി വനിത
6 മീന്‍കര നാരായണൻ.കെ മെമ്പര്‍ എസ്‌ ടി
7 എം പുതൂര്‍ കൃഷ്ണമൂർത്തി.എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
8 ഗോവിന്ദാപുരം ഷംസത്ത് ബീഗം.എ മെമ്പര്‍ വനിത
9 ചെമ്മണാംപതി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ .എസ് മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
10 മൂച്ചംകുണ്ട് കൽപ്പനദേവി മെമ്പര്‍ വനിത
11 പറമ്പിക്കുളം ശെൽവി.കെ മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി വനിത
12 ഇടുക്കുപ്പാറ അലൈരാജ്.ആർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ജനറല്‍
13 ആട്ടയാമ്പതി രതീഷ്‌കുമാർ.വി മെമ്പര്‍ എസ്‌ സി
14 വലിയചള്ള സരസ്വതി.പി മെമ്പര്‍ വനിത
15 കാമ്പ്രത്ത്ചള്ള നസീമ.സി മെമ്പര്‍ വനിത
16 ചുള്ളിയാര്‍ ജാസ്മിൻഷെയ്ക്ക് മെമ്പര്‍ വനിത
17 പറയമ്പള്ളം അബ്ദുൾ റഹ്‌മാൻ.എൻ.വൈ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
18 കാടാംകുറിശ്ശി വിനേഷ്.സി മെമ്പര്‍ ജനറല്‍
19 നണ്ടന്‍കിഴായ കദീജ.എസ് മെമ്പര്‍ വനിത
20 പോത്തമ്പാടം കെ.ജി.പ്രദീപ് കുമാർ മെമ്പര്‍ ജനറല്‍