പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ( Published on 20.01.2020)

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക (Website Link)

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക(PDF Format)

220(b) ബാധകമായ റോഡുകളുടെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

220(b) ബാധകമായ റോഡുകളുടെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണനിയമം-2016

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണനിയമം-2016

ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്quatation1

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

പുനര്‍ലേല നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

List1

List2

ലേല നോട്ടീസ്

ലേലം_28.07.2018

വിവരാവകാശം 2005 (As on 30.06.2018)

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൊല്ലം , പിന്‍കോഡ്-691502

ഫോണ്‍ - 04742542360 , ഇ-മെയില്‍ - munreothuruthupanchayath@gmail.com

  • സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സെക്രട്ടറി : ശ്രീ റ്റി.എഫ് ജോസഫ്

Mob: 9496041789

  • അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് : റോഷി സിസിലിയ

Mob: 9961490821

അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍

Application Forms

Older Entries »