ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്quatation1

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

പുനര്‍ലേല നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

List1

List2

ലേല നോട്ടീസ്

ലേലം_28.07.2018

വിവരാവകാശം 2005 (As on 30.06.2018)

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൊല്ലം , പിന്‍കോഡ്-691502

ഫോണ്‍ - 04742542360 , ഇ-മെയില്‍ - munreothuruthupanchayath@gmail.com

  • സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

സെക്രട്ടറി : ശ്രീ റ്റി.എഫ് ജോസഫ്

Mob: 9496041789

  • അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് : റോഷി സിസിലിയ

Mob: 9961490821

അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍

Application Forms

പൌരാവകാശ രേഖ-2018

പൌരാവകാശ രേഖ - Updated

2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍

clickhere

2017-18 വര്‍ഷം കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍

Clickhere

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

clickhere

Older Entries »