ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -2018-19

ഏച്ചൂര്‍ വയല്‍ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം

മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , കൃഷി ഭവന്‍ , ചക്കരക്കല്‍ പോലീസ് , ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരുമ കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മ പാടശേഖര സമിതി മുതലായവര്‍ സംയുക്തമായി തരിശഅ നിലം കൃഷി യോഗ്യമാക്കി 77 ഏക്കര്‍ സഥലത്ത് നെല്‍കൃഷി ചെയ്തതിന്‍റെ കൊയ്ത്തുല്‍സവം ബഹു. തുറമുഖ- പുരാവസ്തു , പുരാരേഖ , മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ 10/02/2018 ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഏച്ചൂര്‍ വയലില്‍ വെച്ച് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഏച്ചൂര്‍ വയലില്‍ തരിശ് നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി - നെല്‍കൃഷി ചെയ്തത് - കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം ബഹു മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

അപ്പീല്1 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര് അപ്പീല്1 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്കരട് ലിസ്റ്റില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്കരട് ലിസ്റ്റില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്

മുണ്ടേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വസ്തു നികുതി ഇ പെയ്മെന്‍റ് ആരംഭിച്ചു.

മുണ്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വസ്തു നികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ പെയ്മെന്‍റ് പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്‍റ് പങ്കജാക്ഷന് എ  ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു , സെക്രട്ടറി സി പി സജീവന് ഇ പെയ്മെന്‍റ് നെ ക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് , സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി  അംഗങ്ങള്‍ , മെമ്പര്‍മാര്‍ , ജീവനക്കാര്  എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു

വസ്തു നികുതി  ഓണ്‍ലൈന്‍ അടക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

img-20170823-wa0023

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം

life-logo-title2

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവന രഹിതര്‍ക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ  പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നിനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറത്തില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10-ാം തിയതി 5 മണി  വരെ ഗ്രാമപഞ്ചാത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്‍റെ കുടുംബ നാഥന്‍ / നാഥയ്ക്കും, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്കും സേവന സന്നദ്ധരായ വ്യക്തികള്‍ക്കും  (1) അര്‍ഹതയുണ്ടായിട്ടും ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത കുടുംബങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ (2) അനര്‍ഹരായ കുടുംബങ്ങളെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ (3) അര്‍ഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളിന്‍മേല്‍ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനോ  അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരം അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അപ്പീല്‍ സംബന്ധിച്ച അര്‍ഹത തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വമായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 20-ാം തിയതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പുന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഒപ്പ്

സി പി സജീവന്

മുണ്ടേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്


ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

ഭവന പദ്ധതി

life-logo-title21

ലൈഫ് മിഷന്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ (വസ്തുവും വീടും ഇല്ലാത്തവര്‍)

1. സ്വന്തമായോ / കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലോ വസ്തു ഇല്ലാത്തവര്‍
2. പരമ്പരാഗതമായി കുടുംബ സ്വത്ത് കൈമാറികിട്ടാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലാത്തവര്‍
3. സ്വത്ത് ഭാഗം വെച്ച ശേഷം ഭൂരഹിതരായവര്‍ ആകാന്‍ പാടില്ല
4. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉള്ള കുടുംബം ( ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ ഒരു കുടുംബമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക)
5. കുടുംബ വരുമാനം 3 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍
6. സര്‍ക്കാര്‍ / അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ / പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ആകാന്‍ പാടില്ല.
7. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് നാലു ചക്ര വാഹനം ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല.

ഭവന രഹിതര്‍ ( വസ്തുവുള്ളതും വീടില്ലാത്തവരും)

1. സ്വന്തമായോ കുടുബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലോ ഭവനം ഇല്ലാത്തവര്‍
2. പരമ്പരാഗതമായി ഭവനം കൈമാറികിട്ടാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലാത്തവര്‍
3. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉള്ള കുടുംബം ( ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ ഒരു കുടുംബമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക)
4. സ്വന്തമായി വസ്തു ഉള്ളവര്‍ (നഗരങ്ങളില്‍ 5 സെന്‍റിനു താഴെയും ഗ്രാമങ്ങളില്‍ 25 സെന്‍റിനു താഴെയും ഭൂമിയുള്ളവര്‍ മാത്രം) പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല.
5. കുടുംബവരുമാനം 3 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍
6. സര്‍ക്കാര്‍ / അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ / പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ആകാന്‍ പാടില്ല.
7. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് നാലു ചക്ര വാഹനം ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല.
അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച അര്‍ഹത തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത്വമായിരിക്കുന്നതാണ്.

അപ്പീല്‍ഫോം 1 വ്സ്തുവം വീടും ഇല്ലാത്തവര്‍

അപ്പീല്‍ ഫോം 2 ഭവനം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക്