ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 എ എം പങ്കജം സെക്രട്ടറി
2 അനുപമ എ വി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ഷൈല പി എ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ഫ്രെഡ്ഡി ജോസ് കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 മേഘ ടി ജോയ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 ,സെമീന ഉസ്മാന് ഫരീദ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 രാജേഷ്.എം.ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 നിഷ കെ സി ക്ലാര്‍ക്ക്
9 ധന്യ പി സി ക്ലാര്‍ക്ക്
10 ജിയോ ജോബിന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ക്ലാര്‍ക്ക്
11 സാന്‍ജോ പി ജെ എസ് ക്ലാര്‍ക്ക്
12 അജീഷ് കെ എ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
13 ബൈജു.പി.ബി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
14 വിനീത അശോകന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
15 സുചിത്ര എസ് നായര്‍ ഓവര്‍സിയര്‍
16 ജയദീപ് വി.ഇ.ഒ
17 ഗ്രീഷ്മ പി വി പ്യൂണ്‍