പട്ടികജാതി വികസനം - മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്‌ പദ്ധതി 2019-20 ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മരുതയൂര്‍ മീന ഗിരീഷ്‌ മെമ്പര്‍ കെ.സി എസ്‌ സി വനിത
2 പാവറട്ടി മേരി ജോയ് അറയ്ക്കല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 ചിറ്റാട്ടുകര ബി ആര്‍ സന്തോഷ്‌ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 എളവള്ളി ടി എസ് ഷാജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
5 താമരപ്പിള്ളി ലതി വേണുഗോപാല്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പൂവ്വത്തൂര്‍ ബിജു കുരിയാക്കോട്ട് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 അന്നകര കെ ആര്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 താണവീഥി വി കെ രവീന്ദ്രന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 മുല്ലശ്ശേരി മേരി പ്രിന്‍സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 കണ്ണോത്ത് വാസന്തി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
11 കരുവന്തല മുംതാസ് റസാക്ക് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 പാടൂര്‍ ജിഷ പ്രമോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 തിരുനല്ലൂര്‍ അസ്മാബി നിസാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത