വിവിധ വിവരങ്ങള്‍


മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പെരുവ പി.
കോട്ടയം ജില്ല
പിന്‍ : 686610
ഓഫീസ് നമ്പര്‍ : 04829 251246
പ്രസിഡന്‍റ് : 9496044620
സെക്രട്ടറി : 9496044621
-മെയില്‍ : mlkmkdyktym@gmail.com

ഡെങ്കിപ്പനി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

  • ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം  : 1  (വാര്‍ഡ് 13)
  • ഡെങ്കിപ്പനി സംശയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം : 1 മുതല്‍ 17 വാര്‍ഡുകളിലുമായി ആകെ 10 എണ്ണം

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍, മൃഗലൈസന്‍സ് പ്രകാരമുള്ള വളര്‍ത്തു നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം

  • മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ നിലവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
  • 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ മൃഗലൈസന്‍സ് പ്രകാരമുള്ള വളര്‍ത്തു നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം : 11

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.
നിലവില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ എവിടെയെങ്കിലും മാലിന്യ നിക്ഷേപിക്കുകയോ, വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ പരാതി അറിയിക്കുന്നാവുന്നതാണ്.ആയത് സത്യമായ പരാതിയാണെങ്കില്‍ അത്തരക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശ്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പരാതിക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ : 04829-251246, 9496044621

ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ് .ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് G.O.(P).No.6/2013/Law , G.O.(M.S.)No.173/10/Gen Edu , G.O.(M.S).No.202/2012/LSGD എന്നീ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം നിയമ സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക
https://cr.lsgkerala.gov.in/RegSearch.phpnew

വിവിധ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

പെന്‍ഷണര്‍ മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ STATUS അറിയാന്‍ താഴെ കാണുന്ന WEB PAGE ല്‍ അവരുടെ ID നമ്പര്‍/ആധാര്‍ നമ്പര്‍/അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. കുടിശിക , ഏതു മാസം മുതല്‍ ലഭിച്ചു , ഇനി എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നി എല്ലാ വിവരവും ഇതില്‍ ഉണ്ടാകും..
https://welfarepension.lsgkerala.gov.in/DBTPensionersSearch.aspxnew

ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഹാജര്‍ നില
1 രതി റ്റി നായര്‍ സെക്രട്ടറി ഹാജര്‍
2 സിന്ധു എന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഹാജര്‍
3 സാവിത്രി കെ ആര്‍ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
4 ബിന്ദു ഹരിഹരന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ് ഹാജര്‍
6 പ്രിയ പ്രകാശ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
7 പ്രിയ ഡി നായര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
5 ബിനോയി ജെയിംസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
8 ലൈസമ്മ പി. സി ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
9 ക്ലര്‍ക്ക്
10 രാജേഷ് കെ എസ് ക്ലര്‍ക്ക് ഹാജര്‍
11 സുനീര്‍ ഐ ഡ്രൈവര്‍ ഹാജര്‍
12 സിനി കെ.എം ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഹാജര്‍
12 രജിത പി ആര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ഹാജര്‍
13 കെ. സി. ദാസന്‍ പി. റ്റി. ലൈബ്രേറിയന്‍ ഹാജര്‍
14 എ.ഡി സഹദേവന്‍ പി. റ്റി. സ്വീപ്പര്‍ ഹാജര്‍
15 ശരത് ശശി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഹാജര്‍

കെട്ടിട നികുതി ഇനി മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടയ്ക്കാം

മുളക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടയ്ക്കാന്‍ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നികുതി ദായകര്‍ക്ക് http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.php/ എന്ന സൈറ്റില്‍ ഇ-പേയ്മെന്‍റ് ആയി ഡെബിറ്റ്/ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചോ, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് മുഖേനയോ കെട്ടിട നികുതി അടക്കാവുന്നതാണ്. 
https://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.phpnew

വാര്‍ഡ് തലത്തിലുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടിക -2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍