ഗുണഭോക്താക്കളുടെ യോഗം

വെറ്റിനറി പോത്തുകുട്ടി - മൂത്രതൊട്ടി, തൊഴുത്ത് ഗുണഭോക്തൃ മീറ്റിംഗ്

മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജനകീയാസൂത്രണം  2018-19ലെ  1) കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം ചാമകകുഴി, മൂത്രതൊട്ടി നിര്‍മ്മാണവും (2) പോത്തിന്‍കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ എന്നിയുടെ ഗുമഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് 16-02-19 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു.

ജോലി ഒഴിവ്

മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഫ്രഷ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് (സിവില്‍) ഇന്‍റേണ്‍ ട്രെയിനിയുടെ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2018 വര്‍ഷത്തില്‍ ബി.ടെക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ യുവതീ, യുവാക്കള്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഒരു വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. പ്രതിമാസം 10000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്‍റ് നല്‍കുന്നതാണ്. താല്‍പര്യമുളളവര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം വെളളകടലാസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ 15.11.2018 നകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം 2019 - 2020

മൂടാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ‘ നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം ‘ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ഒക്ടോബര്‍ 24 ബുധനാഴ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്നു.

click here to view photo1
click here to view photo2
click here to view photo3

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018 - 19

പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം

മൂടാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം ജൂലൈ 27,28 തിയ്യതികളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

യു പി എസ് വാങ്ങല്‍ - ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ups-quatation

സ്മാര്‍ട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

mb_app-1മൂടാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്തിന് ISO 9001 : 2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനവും വസ്തു നികുതി പിരിവില്‍ 100 ശതമാനം നേടിയതിന് ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള അനുമോദനവും, ജില്ലയിലെ മികച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൃഷി അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ നാരായണനുള്ള അനുമോദനവും ബഹു.കൊയിലാണ്ടി എം എല്‍ എ ശ്രീ കെ ദാസന്‍ 15/05/18 ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.audience_k_dasanbanar-2

ശില്‍പ്പശാല- വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19- വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭ

അയല്‍സഭയ്ക്കും വാര്‍ഡ് വികസന സമിതിയ്ക്കും ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള പരിശീലനംimg-20180425-wa0013img-20180425-wa0014img-20180425-wa0011

ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

img-20180424-wa00194img-20180424-wa00202img-20180424-wa00203img-20180424-wa00211img-20180424-wa00221img-20180424-wa00222img-20180424-wa00231img-20180424-wa00241

വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച്

news