ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്ര.നം പേര് തസ്തിക ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
1 ഷീജ ആര്‍.എസ് സെക്രട്ടറി 9496049741
2 സുധാകരന്‍ നായര്‍.ആര്‍
അസി. സെക്രട്ടറി 9656010024
3 പൂര്‍ണ്ണിമ ഷേണായ് എന്‍ ഹഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് -
4 പുഷ്പരാജന്‍. എന്‍.എസ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9961104206
5 പവിത്രന്‍. കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9447963546
6 കിഷോര്‍. കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9496430550
7 പ്രമോദ് കുമാര്‍ എന്‍.കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9400551561
8 സുപ്രിയ. എം ക്ലാര്‍ക്ക് 9847140359
9 കമലാക്ഷ. കെ ക്ലാര്‍ക്ക് 9447374892
10 റ്റോം സീസര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് -
11 ഇബ്രാഹിം സാബിര്‍. പി.എ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9995585005
12 സുരേഷ് കുമാര്‍‌. യു ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് 2 9446910578
13 ദാമോദരന്‍. കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍ 9048385472
14 ഗോവിന്ദന്‍. പി.ഇ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 9605291098
15 അബ്ദുള്‍ മജീദ്. കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 9562373309