2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹോംകെയര്‍ ടിംമിന് ഭവന സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിന് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമാ്ക്കുന്നതിനുള്ള ടെന്‍ഡര്‍

phc-paliative-care-vehicle-quatation_20190606_0001

2019-20 വര്‍ഷത്തിലെ പബ്ലിക് മാര്‍ക്കറ്റ് ലേല പരസ്യം (ഫീസ് പിരിവ് ഉള്‍പ്പടെ)

ലേല പരസ്യം

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല നോട്ടീസ്

ലേല നോട്ടീസ്

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഇന്റേണല്‍ ട്രെയിനിയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇന്റര്‍വ്യു അറിയിപ്പ്

ബഡ്സ് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

ബഡ്സ് സ്കൂളിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ അറിയിപ്പ്

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം

shopping-complex

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേലം/പുനര്‍ ലേല പരസ്യം

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം 2018

മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ലേല പരസ്യം 2018

Older Entries »