ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സ്കറിയാ പൌലോസ് സെക്രട്ടറി
2 രാജേഷ് ആര്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ഒ.ജി.ചന്ദ്രന്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ഷൈനി ജോര്‍ജ്ജ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 സുനന്ദന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
6 ലസികേഷ് സി.കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 സതീശന്‍ എന്‍.സി സീനിയര്‍‌ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 അനില്‍പ്രസാദ് ക്ലാര്‍ക്ക്
8 ഫസീല ക്ലാര്‍ക്ക്
9 രജിത കെ കെ ക്ലാര്‍ക്ക്
10 ശാലിനി. കെ ക്ലാര്‍ക്ക്
11 ശ്രീകാന്ത് എ.സി ക്ലാര്‍ക്ക്
12 രാകേഷ്.കെ.വി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
13 വിനോദ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
14 ജിന്‍സി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
15 പി.എ. പോള്‍സണ്‍ ട്രാക്ടര്‍ ഡ്രൈവര്‍
16 ലക്ഷ്മി ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 സതീശന്‍ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 മോഹനന്‍ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 ത്രേസ്യാമ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
20 ബാബു അസി. എഞ്ചിനീയര്‍
21 മേഴ്സി ഓവര്‍സിയര്‍
22 ഷാജി ഓവര്‍സിയര്‍
23 സജ്ന ക്ലാര്‍ക്ക്
24 സിന്ധു അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
25 ഷീബ അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
26 പ്രവീണ അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
27 ബിബിന്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
28 അനീഷ് എ.ഇ-MGNREGA
29 പ്രസാദ് ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
30 ശോഭ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
31 വിശ്വനാഥന്‍ ജീപ്പ് ഡ്രൈവര്‍