ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സുരേഷ് കെ എസ് സെക്രട്ടറി
2 സുരേഷ് സി ജി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ഡോറിസ് എല്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ബിന്‍സാദ് വി എം അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ശിവദാസന്‍ കെ പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
6 ലസികേഷ് സി.കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 ദീപ കെ (മാതൃത്വ അവധി) സീനിയര്‍‌ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 പ്രിയ എന്‍ ആര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
8 ഒഴിവ് ക്ലാര്‍ക്ക്
9 സുമിത്ര സി ക്ലാര്‍ക്ക്
10 നന്ദകുമാര്‍ എം.വി ക്ലാര്‍ക്ക്
11 ഒഴിവ് ക്ലാര്‍ക്ക്
12 രാകേഷ്.കെ.വി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
13 വിനോദ് സി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
14 ജിന്‍സി പി പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
15 പി.എ. പോള്‍സണ്‍ ട്രാക്ടര്‍ ഡ്രൈവര്‍
16 ലക്ഷ്മി വി ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 സതീശന്‍ പി കെ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 കൃഷ്ണന്‍ ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
19 സജിനി എന്‍ പി ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
20 ബാബു റ്റി അസി. എഞ്ചിനീയര്‍
21 ഇന്ദിര ഓവര്‍സിയര്‍
22 ധന്യ ഓവര്‍സിയര്‍
23 സജ്ന ക്ലാര്‍ക്ക്
24 സിന്ധു അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
25 ഷീബ അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
26 പ്രവീണ അക്കൌണ്ടന്‍റ് -MGNREGA
27 ബിബിന്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
28 അനീഷ് എ.ഇ-MGNREGA
29 പ്രസാദ് ഓവര്‍സീയര്‍ -MGNREGA
30 ശോഭ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
31 വിശ്വനാഥന്‍ ജീപ്പ് ഡ്രൈവര്‍