വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016/17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2016/17

Approved Projects Expenditure Report 2016-17

റിപ്പോര്‍ട്ട്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

സെക്രട്ടറി & പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

മീര എന്‍ മേനോന്‍

ഫോണ്‍-9496044607

അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്

ജയന്‍ ഡി നായര്‍

അപ്പലേറ്റ് അതോരിട്ടി

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

കോട്ടയം

ഫോണ്‍-04812560282

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 2016

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ലഭിക്കുവാന്‍ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് - 2016

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-13

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്

മറവന്‍തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇലക്ഷന്‍-2015-ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ്