2020-21 വാർഷിക പദ്ധതി - അറിയിപ്പ്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട നെൽകൃഷി വികസനം, സമഗ്ര വിള പരിപാലനം, കുരുമുളക്‌ കർഷകർക്ക് കുരുമുളക് തൈ ജൈവവള വിതരണം, ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസന്റീവ്, കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ 2019-20 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും ഈ വർഷം ആനുകൂല്യം ആവശ്യമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ മെയ് 22 വൈകീട്ട് 4.00 മണിക്കകം അതാത് വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ പക്കൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്.

ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേജിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
button-online-sevana-sahayi

നോട്ടീസ്

notice-pakarchavyadhi-2020

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളായ ഇലയ്ക്കാട്, മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ടൗൺ, കുര്യനാട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ സേവനം എല്ലാവരും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് ഡാഷ്ബോർഡ്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവ‍ർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വളരെ ഏളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ്-19 ഡാഷ്ബോർഡ്.

കോവിഡ്-19 ഡാഷ്ബോർഡിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ചുവടെയുള്ള ബട്ടനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Button-covid19dashboard

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നവരുടെ വിവരം

അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കൾ

 • മത്തായി തൊമ്മൻ, കടയ്ക്കാട് മൈലയ്ക്കൽ
 • സാലി, താരിക്കാട്ടുപടവിൽ
 • മറിയം ചാക്കോ, വള്ളിയേക്കാപ്പേൽ

ഭവന രഹിതരും, തെരുവുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുമായ ആളുകൾ

 • ഭാസി കുഞ്ഞ്, കൂത്തോടിതറപ്പിൽ
 • പത്രോസ്, കോരുകുഴയ്ക്കൽ
 • ഹരി, മണ്ണയ്ക്കനാട്
 • സ്കറിയ, കണിച്ചുകുളത്തിൽ

സ്വയം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടതല്ലാത്തതുമായ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ

 • റോസ, വാഴപറമ്പിൽ
 • തങ്കമ്മ, പനച്ചിക്കൽ
 • സുരേഷ്, എള്ളങ്കിയിൽ

സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലുള്ള ആളുകൾ, കിടപ്പ് രോഗികൾ

 • വിലാസിനി ശ്രീധരൻ, കളരിക്കൽ
 • സാബു കുരുവിള, മുകളേൽ
 • ദേവസ്യ, ഒറ്റാമ്പുഴ
 • ജോയി, ആനിക്കാപറമ്പിൽ
 • മോളി, കുന്നുംപുറത്ത്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ

Sl No Ward Building Owner name and address Mobile Number Building number No of labourer Name Phone Number
1 1 Sukumaran, Idaparambil, Kurianad 9745422098 185-188 11 Goulam Roy 7029570638
2 Nur Muhammed Saikh 6296128488
3 Matijin Saikh 7679653387
4 Nanan S K 8509648260
5 Porag Bordoloi 9365761516
6 Mukulch Bororloi 6000178100
7 Ganesh Bororloi NA
8 Sani Boroloi 6003398217
9 Santush Boroloi 9072188973
10 Sanjay Loha 8757885045
11 Mahibulla S K 9645478445
12 1 Anil, Kizhakkekuttu, Kurianad 9447571545 134 4 Ronald 9443519685
13 Kerim S K 6295271655
14 Stalin Raj 7034472939
15 Raj Kumar 7594827097
16 3 Saji, Ellankiyil, Chethimattom 9847134847 47 23 Saheb S K 9645866483
17 Ahedul S K 8590151470
18 Jenural S K 7890171200
19 Hasen Sekh 6238591124
20 Lakfor S K 9048428573
21 Hebibur Ratman 9074686017
22 Ajahan Uddin 6001897915
23 Abdul Jalin 7558021769
24 Setabul S K 9633738828
25 Ashikur Rahman 6383997296
26 Rahul Amin 7306927342
27 Seikh Haroon 7908778595
28 Basirul S K 7031536053
29 Babul Pal 8927423002
30 Bikram Bagdi 8927423002
31 Renjitha Shaw NA
32 Gopal Shaw NA
33 Aparna Shaw 9048379383
34 Amar Shaw NA
35 Krishna Veni NA
36 Harini 9544922795
37 Balasrinivasan NA
38 Vijayan Ramasami NA
39 4 Raju, St. Mary’s crusher, Marangattupilly 9447052824 59 8 Milu Banyarling 6282976694
40 Braja Pradhan 8280011308
41 Saiman Pradhan 9437362972
42 Ebenswer Pradhan 8895628803
43 Poornachandra Pradhan 8848054667
44 Shiba Pradhan 7653874163
45 Ajay Pradhan 9344435749
46 Akdhaya Pradhan 6238717353
47 4 Joseph, Kottackalbuilding, Marangattupilly 9446602945 3 Jose P 9656951354
48 Kamalesan 9656951354
49 Pal Raju 9656951354
50 4 Hi Tech Engineers, Marangattupilly 9447356341 2 3 Badal Mistiri 9674813372
51 Mangulu Digal 6382465797
52 Bidhwadeb Das 8921071303
53 4 Mohammad,Karimplakkiyil, Marangattupilly 6297676980 17 Sahed S K 6297676980
54 Uaju S K 9074673681
55 Santu Sekh 7679869215
56 Siraj S K 6294515819
57 Shukkarali S K 7074307545
58 Rajesh Sekh 9061970473
59 Mainur S K 9761023652
60 Kitabui S K 7063831261
61 Dablu Sekh NA
62 Bantu Sekh 7001464562
63 Bapi S K 6282208598
64 Janbas Molla 7034521200
65 Nazruddin Sekh 8250321776
66 Monorudin Sekh 8590292605
67 Harijali S K 7029321698
68 Nayan Molla 6294262794
69 Nepun Sekh 6238490824
70 4 Sojan, Thozhuthumkal, Marangattupilly 9446796047 12 Bachu Sekh 6297685250
71 Babar Ali Sekh 8156953705
72 Golap Sekh 8250143715
73 Abdulla Sekh 8509370620
74 Raju Sekh 7306604540
75 Tahir Sekh NA
76 Dil Dar Sekh 9093538104
77 Hamit S K 6282512445
78 Santa Sekh 6297195087
79 Nazrul Sekh 8250143715
80 Faju Sekh 8501109339
81 Amar Sekh 6235538261
82 5 Mani Joseph, Thelliyil, Marangattupilly 9446602945 4 Biman Saha 6296630299
83 Arjulla Sekh 9947209442
84 Sajina Khatun (Female) 9947209442
85 Raja Sekh ( Child) 9947209442
86 5 Steephen T, Mattathil, Marangattupilly 9961682975 123 6 Ashadul Sekh 6296046098
87 Harihub Sekh 6793996787
88 Falur Rahman Sekh 6793996787
89 Dubu Saikh 9074637422
90 Athar Rahman 6238806809
91 Nur Alam Sekh 6282616657
92 5 Johny, Mattappillil, Andoor 9447910941 332 4 Alavuddin Shah 7034330217
93 Sahadot Shah 6238468897
94 Sajjed Hussain 8101772346
95 Shah Kabil 9735696113
96 5 Prasobhan, Pulikeel, Palakkattumala 9961406429 250 3 Salim Mallick 9091738501
97 Dhiren Barman 9746569142
98 Krishna Sarman NA
99 5 Ashokan, Pulikeel, Palakkattumala 9645788113 13 Sekhabul 9564950175
100 Bakirul Islam 7063005180
101 Minarul S K 9074570789
102 M D Abu Nayat 9093672519
103 Abul Basar 7384182630
104 M D Haseebur Rahman 9074839385
105 Maneerul S K 9745821031
106 Seikh Shamsul 7550985750
107 Ainul S K 8759652110
108 Habibar Seikh 8514814302
109 Sofikul Islam 7012406714
110 Dastan Mondal 9564497916
111 Muntaj S K 6296262413
112 5 Devu, Kollampillil 9497821123 349/A 15 Ronald 9443519685
113 Kerim S K 6295271655
114 Stalin Raj 7034472939
115 Raj Kumar 7594827097
116 Diju Borah NA
117 Rupam Saikia 8943952681
118 Papui Saikia 9707504341
119 Anij Majhi 8943941746
120 Maylam Sekh 7025083240
121 Dulal S K 8637096537
122 Masaraf Mallik 7592032199
123 Manirul Saikh 6294724214
124 Anarul Shah 8371094824
125 Nurselim Mondal 7593016182
126 Abu Sahid Mondal 9645735041
127 5 Jayan 2 Jamal Sha 7034842214
128 Tuzam Molla 9353514608
129 6 Nithin, Andasseril, Kozhikombu (contractor) 9846370357 327 3 Rathinam Periyamuniyandi 9061128545
130 C Pownraj NA
131 Vellaisamy Santhi NA
132 275 3 Sanjay Munda 7034710082
133 Sukhandu Sikdea 6238752164
134 Samir Mondal NA
135 6 Tomy Thengumthottathil, Palakkattumala 9447137835 24, 24B 10 Prem 7561845415
136 Pikram 9207301973
137 Biliyam 9344376311
138 Balaram 7034505431
139 Raju Thapa 8921368792
140 Tul 9061851873
141 Cat tharu 7025823154
142 Selastin 6238962073
143 Bel 6238503089
144 Min Bahadur 8590077214
145 6 Tomcy, Chembakamattom 9446121782 216 13 Ranjit Roy 9733915941
146 Bikram jit Roy 9995597225
147 Susanta Barman 7736310554
148 Sujit Barman 7558076177
149 Biswajit Barman 9800334339
150 Bishnu Pahari 9319407499
151 Apan Das 8472037772
152 Moni Roy 9562283360
153 Sankar Barman 8075280329
154 Ishwar Barman 9800548100
155 Kashop Barman 8132002593
156 Loknath Barman 8382002593
157 Sibu Roymal 7076455437
158 6 Joy Madhavathu 9446121782 1 Bosco Top 9526665541
159 7 Peter, Vellamkiyil, Andoor 9446861857 9 Moidul 9074890724
160 Saibul 9074987534
161 Isarul 7306403897
162 Shajahan 6238440173
163 Sulthan 7994783255
164 Jamal 8157917352
165 Saibul 9085787120
166 Salman 8723836713
167 Hairul 6282842594
168 7 Steephen T, Mattathil, Marangattupilly 9961682975 397 6 Sujat Das 7427933233
169 Piarul Sekh 6282886534
170 Salim Choudhary 9749633011
171 Furchart Sekh 7074627679
172 Jahainjir Sekh 7427933233
173 Golam Nabi Sekh 7907684791
174 7 Vijayan, Tharappil, Andoor 9446487942 370 7 Ajad S K 8075723305
175 Abul Hena 7560898854
176 Sahadath S K 6238410362
177 Mofijuddin S K 6294771772
178 Nowsad S K 8768179614
179 Mahubal Mahaldar 9749562195
180 Najibul S K 8597871169
181 8 Glove Factory, Marangattupilly 7012723462 275/A 7 Bishal 9846012495
182 Nakul Chandran Bhumia 6381676669
183 Salim Darjaa 9567526241
184 Anukul Murijan 9745828375
185 Suraj Darjee 8448072987
186 Sushan Das 8759625848
187 Amal Day 9775553500
188 8 K M damodaran, Chellipadavil 9447310925 142 4 Tapash Roy 9072284718
189 Utham Chandra Roy 9947073411
190 Bishmi Naik 9895736862
191 Bishtiware 9365242868
192 8 Roy, Kannattu, Marangattupilly 9447285406 4 Muklesh S K NA
193 Gurupada Paik NA
194 Swapam Karmakar NA
195 Tapas Kumar Paik NA
196 11 Chandran, Ramraj, Kurichithanam 9446920923 24 Ajay 6238646622
197 Guljar S K 8617421849
198 Abdul Alim 6282611651
199 Sohel 8609690957
200 Suraj S K 6297340851
201 Arif S K 9002879473
202 Mukul S K 6309608911
203 Masidub Rahman 7845980172
204 Brindaben Majhi NA
205 Bidhan Majhi NA
206 Jaymangal Majhi 8695185819
207 Sarabindu Majhi 7366529101
208 Jahangir S K 6371959931
209 Sanjith Majhi 8436934071
210 Kushu Majhi 8592838827
211 Ganesh Majhi 6282120140
212 Brindaben Majhi 7029892059
213 Abdul Ahad S K 9544725946
214 Tafejul S K 6275618437
215 Rahul S K 7558075161
216 Jakirall S K 9961299819
217 M D Sekandar Ali 7866884297
218 Bhaskaran 9539317441
219 Gunaseelan 7025758343
220 12 Sasikumar, Madathil 9048421019 7 Anisur Rahaman 6370020581
221 Yusuf S K 9656008744
222 Matibur Rahaman 7797886041
223 Manirul 7594811695
224 Jayedur 9656008744
225 Parvej S K 8514988003
226 Nurul S K 6238961012
227 14 Ramanan, Ethalil, Kurianad 9745713399 15 Susantha Nayak NA
228 Rajan Barman 6238104463
229 Bibin Roy 6238594506
230 Goutham Das 9382145605
231 Debashish Das 9679345676
232 Bipal Roy 8317894875
233 Satyarajan Dalon 7363041130
234 Ashik Ikbal 7364955519
235 Raju Dolas 9072213744
236 Najrul Islam 7306159299
237 Shukdev Jana 7383546773
238 Majed Ali 9932580484
239 Dulal Jana 9744554241
240 Jalal Uddin Sekh 6282689569
241 Sanifa Khatun 6282689569
242 14 Prasad, Karottethadathil 9946948267 308 13 Rasan Sekh 9526877783
243 Alavuddin Sekh 7407257615
244 Sani Sekh 8695246359
245 Ainur Sekh 7510828946
246 Kamrunzzaman S K 7510828946
247 Manirul S K 9641122882
248 Abdul Basar 9656323630
249 Hera Sekh 6282395262
250 Abdul Assis S K 9744137332
251 Bably Sekh 9134017576
252 Rablul S K 7902362653
253 Kshem Sekh 9083611019
254 Saifuddin Sekh 9656323630
255 14 Sathi Shaji, Karackal 7025063127 48 4 Gopal 7907573775
256 Anitha NA
257 Jaya NA
258 Poonam NA
259 14 Binoy, Kurianad 9495134347 26 4 Abur Ali 6238341283
260 Jhantu 8250052459
261 Milan 9567184557
262 Rintu Sekh 9567184557
263 7 Manoj A K, Aikkaraparambil, Thodupuzha 9447522437 213/A 6 Khalek 7908803987
264 Sahadat Ali 7432836931
265 Shukchand Mandal 6282493482
266 Hafijui S K 6238314906
267 Safiui Molla 9744563866
268 Aziz Mondal 9564318610

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ടൗണ്‍ ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയില്‍ ടെലികണ്‍സല്‍ട്ടേഷന്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

mgp-homoeo-consultant-covid

കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗണ്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ടൗണ്‍ ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയില്‍ ടെലികണ്‍സല്‍ട്ടേഷന്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതല്‍ 1 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഡോക്ടറെ ഫോണില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
വിളിക്കേണ്ട ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 8078339619 ( ഡോ സുജാമോള്‍ കെ എ, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍)

അറിയിപ്പ്

കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാ‍ർ ഹാജരാകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അത്യാവശ്യ സേവങ്ങൾക്കൊഴികെ പൊതുജനങ്ങൾ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം വീണ്ടും ലഭിക്കുമെന്നതിനാലും കെട്ടിടനികുതി, ലൈസൻസ് ഫീ എന്നിവ പിഴ കൂടാതെ നൽകുന്നതിനുള്ള അവസരം ഏപ്രിൽ 30 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും പൊതുജനസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പൊതുജനങ്ങൾ പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 04822-251037 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

കോവിഡ് 19 - അറിയിപ്പ്

notice-corona-1
നോട്ടീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക