അറിയിപ്പ്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നികുതി പിരിവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് 2018 മാർച്ച് 29 ന് ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നികുതി ദായകര്‍ ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ക്വട്ടേഷൻ - കുടുംബശ്രീ കഫേയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ കഫേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ സപ്ലെ ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങള്‍/വ്യക്തികൾ എന്നിവരില്‍ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്വട്ടേഷനുകൾ 19/03/2018 പകൽ 1 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും പകല്‍ 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ടി ദിവസം ഏതെങ്കിലും അവധി ആകുകയാണെങ്കില്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുൻ സമയ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

ക്രമ നം

ഇനവിവരം

അടങ്കൽ തുക

1

ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ

75000/-

ആകെ

75000/-

Minimum Specifications

  • A3 duplex copier
  • Print/Copy/Scan
  • 24PPM speed
  • Auto Duplex Printing, ADF
  • Paper Capacity - 350 sheets or above
  • Power Consumption 400 watts below
  • Memory - 256mb or above
  • Resolution 600X600 dpi

ക്വട്ടേഷൻ - കുടുംബശ്രീ കഫേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ കഫേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങള്‍/വ്യക്തികൾ എന്നിവരില്‍ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്വട്ടേഷനുകൾ 19/03/2018 പകൽ 1 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും പകല്‍ 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ടി ദിവസം ഏതെങ്കിലും അവധി ആകുകയാണെങ്കില്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുൻ സമയ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

ക്രമ നം

ഇനവിവരം

അടങ്കൽ തുക

1

കോഫി മേക്കർ (ചായ, കാപ്പി, വിത്ത്&വിത്ത്ഔട്ട് ഷുഗർ)

30000/-

2

ഫ്രിഡ്ജ്-210ലിറ്റർ (2ഡോർ) സ്റ്റെബിലൈസറോടു കൂടിയത്

21600/-

3

മൈക്രോവേവ് ഓവൻ

6400/-

4

ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക‍ർ

5000/-

5

കോഫി മഗ്ഗ് സ്റ്റീൽ – 100

7000/-

6

സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് - 100

5000/-

ആകെ

75000/-

കെട്ടിടനികുതി - അറിയിപ്പ്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തുനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 27/02/2018ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് അദാലത്ത് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ കെട്ടിട നികുതി കുടിശിക അടക്കം ഒറ്റത്തവണയായി പിഴപലിശ കൂടാതെ അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 28/02/2018ആണെന്ന വിരം അറിയിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനതല ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം 2-ാം സ്ഥാനം

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനതല ക്വിസ് മത്സരത്തില്‍ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡോ.ഷീബാ സ്റ്റീഫന്‍, 14-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ എന്നിവരുടെ ടീംരണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

quiz

കെട്ടിടനികുതി അദാലത്ത്

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി ദായകര്‍ക്ക് കെട്ടിട നികുതി സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം ഉള്ള പക്ഷം 23/02/2018 വെള്ളിയാഴ്ച്ചക്കകം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ രേഖാമൂലം പരാതി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 27/02/2018ചൊവ്വാഴ്ച്ച പ്രസ്തുത പരാതികളിന്മേല്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വച്ച് അദാലത്ത് നടത്തുന്നതും അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍ പ്രസ്തുത അദാലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗ്രാമസഭ

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങള്‍ 2018 ഫെബ്രുവരി 16, 17, 18, 20, 21, 22 24 തീയതികളില്‍ 14 വാര്‍ഡുകളിലുമായി നടത്തുകയാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രാമസഭകളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ എല്ലാ ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.

വാർഡ് തീയതി സമയം സ്ഥലം
1 18/02/2018

ഞായർ

11.00 AM ആര്‍.പി.എസ് ഹാള്‍, കുര്യനാട്
2 20/02/2018

ചൊവ്വ

3.00 PM അബ്ദുൾകലാം ഓഡിറ്റോറിയം, കുംഭങ്കോട്
3 17/02/2018

ശനി

2.30 PM കെ.ആർ നാരായണൻ എൽ.പി.എസ് കുറിച്ചിത്താനം
4 16/02/2018

വെള്ളി

10.30 AM പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ
5 18/02/2018

ഞായര്‍

4.00 PM പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ
6 17/02/2018

ശനി

3.00 PM ഗവ. എൽ.പി.എസ് ആണ്ടൂർ
7 16/02/2018

വെള്ളി

3.00 PM പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ
8 18/02/2018

ഞായര്‍

2.00 PM പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ
9 21/02/2018 ബുധൻ 3.30 PM സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് സൺഡെ സ്കൂൾ, പൈക്കാട്
10 22/02/2018

വ്യാഴം

2.30 PM കുന്നങ്കി അംഗൻവാടി
11 20/02/2018

ചൊവ്വ

2.30 PM എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം, വലിയപാറ
12 18/02/2018

ഞായര്‍

11.00 AM എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം, വലിയപാറ
13 17/02/2018

ശനി

3.30 PM ഗവ. യു.പി.എസ് മണ്ണയ്ക്കനാട്
14 24/02/2018

ശനി

10.30 AM ഗവ. എൽ.പി.എസ് പാവയ്ക്കൽ

വസ്തുനികുതി പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെട്ടിടനികുതി ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് പിഴപലിശ നിലവിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിദായകർ ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈനായി ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാനായി www.tax.lsgkerala.gov.in

വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ/ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ ഫോറം 05/01/2018 രാവിലെ 11.00 മണി വരെ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ/ ക്വട്ടേഷൻ മതിയായ നിരതദ്രവ്യം അടവാക്കിയ രേഖയുൾപ്പെടെ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ 05/01/2018, 2.30പി.എം ന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ/ ക്വട്ടേഷനുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതുഅവധി ആകുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതാണ്.

പ്രോജക്ട് നം & പേര്

ടെണ്ടർ/ ക്വട്ടേഷൻ

അടങ്കൽ തുക

ഫാറ വില

നിരതദ്രവ്യം

S0094/18 വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രം വയറിംഗ്

ടെണ്ടർ

190000/-

200/-

1900/-

S0163/18 വാർഡ് 12 അംഗൻവാടി (നം76) വയറിംഗ്

ക്വട്ടേഷൻ

47500/-

ഇല്ല

ഇല്ല

ടെണ്ടർ നോട്ടീസിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് മിഷൻ അപ്പീൽ-2 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീല്‍ 2)

ക്രമ നം

സര്‍വ്വെ കോഡ്

വാര്‍ഡിന്റെ പേര്

കുടുംബനാഥന്‍/ കുടുംബനാഥ

വിലാസം

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം

റിസ്ക് ഫാക്ടര്‍

1

LF1639205/5/519/1

1-കുര്യനാട്

സണ്ണി ജേക്കബ്ബ് (പുരുഷന്‍)

കരിമറ്റത്തില്‍, കുര്യനാട് - 686636

20

2

LF1649129/5/519/9

9-പൈക്കാട്

അന്നമ്മ പീറ്റര്‍ (സ്ത്രീ)

കുഴിവേലില്‍, മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി 686635

1527052258

3

LF1640768/5/519/13

13-വളകുഴി

മോനച്ചന്‍ (പുരുഷന്‍)

ഓലിക്കാട്ടില്‍, മണ്ണയ്ക്കനാട് 686636

1527027558

4

LF1649178/5/519/13

13-വളകുഴി

സതി മോഹനന്‍ (സ്ത്രീ)

109,വേലയില്‍, മണ്ണയ്ക്കനാട്-686633

1527027312

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീല്‍ 2)

ക്രമ നം

സര്‍വ്വെ കോഡ്

വാര്‍ഡിന്റെ പേര്

കുടുംബനാഥന്‍/ കുടുംബനാഥ

വിലാസം

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നം

റിസ്ക് ഫാക്ടര്‍

1

LF1639128/5/519/1

1-കുര്യനാട്

ജോസഫ് തോമസ് (പുരുഷന്‍)

കാപ്പുങ്കല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527094006

2

LF1639119/5/519/1

1-കുര്യനാട്

രാഘവന്‍ (പുരുഷന്‍)

ചേലയ്ക്കനിരപ്പേല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527065928

3

LF1649119/5/519/12

12-ചെറുവള്ളി

വിജയകുമാരന്‍ കെ.കെ (പുരുഷന്‍)

കോലത്താംകുന്നേല്‍, കുര്യനാട്-686636

1527103715

4

LF1639175/5/519/14

14-പാവയ്ക്കല്‍

ജോണി ചാക്കോ (പുരുഷന്‍)

കാപ്പിത്തോട്ടത്തില്‍-686636

1527066042

5

LF1649155/5/519/14

14-പാവയ്ക്കല്‍

മോളി പീറ്റര്‍(സ്ത്രീ)

118,പ്ലാവുനില്‍ക്കുംതൊട്ടിയില്‍, മടുക്കനിരപ്പേല്‍ കോളനി-686636

1527063410