വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൂട്ടിലങ്ങാടി അസ്കര്‍ അലി. എന്‍.കെ IUML ജനറല്‍
2 വള്ളിക്കാപറ്റ സുബൈദ നരിക്കുന്നന്‍ IUML വനിത
3 കോഴിക്കോട്ടുപറമ്പ ഷാലി INC വനിത
4 മങ്കട എലിക്കോട്ടില്‍ സഹീദ IUML വനിത
5 വടക്കാങ്ങര നസീമ വി.പി INC വനിത
6 പുഴക്കാട്ടരി രവീന്ദ്രന്‍ കെ.എം IUML എസ്‌ സി
7 കടുങ്ങപുരം ശശി മേനോന്‍ INC ജനറല്‍
8 കുളത്തുര്‍ ഹലീമ IUML വനിത
9 വെങ്ങാട് ചക്രത്തില്‍ ബിന്ദു CPI(M) വനിത
10 പാങ്ങ് ശിഹാബുദ്ദീന്‍ IUML ജനറല്‍
11 പടപ്പറമ്പ സജ്ന INC വനിത
12 മക്കരപറമ്പ് ബഷീര്‍ വെങ്കിട്ട IUML ജനറല്‍
13 കുറുവ അബ്ദുല്‍സലാം പി IUML ജനറല്‍