പ്രതിദിന ഹാജര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഹാജര്‍
1 രേണുകദേവി അമ്മാള്‍ എസ് സെക്രട്ടറി Present
2 ഷോളി ഫിലിപ്പ് അസി.സെക്രട്ടറി Present
3 ഷാനവാസ് വി.എ ഹെഡ് ക്ളാര്‍ക്ക് Present
4 റാണി എം അക്കൌണ്ടന്റ് Present
5 ശ്രീകുമാര്‍ ജെ കെ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
6 റ്റോം തോമസ് യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
7 ഷൈനി യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
8 കവിത ജോസ് ഡി എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
9 ജേക്കബ് പാനുസ് എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
10 പ്രിയാ എന്‍ പിളള എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
11 ലതാ റ്റി.എം എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്(സുപ്പര്‍ ന്യുമററി) Present
12 റാണി ജോസഫ് എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക് Present
13 ഷില്‍നാ പ്യൂണ്‍ present
14 മാര്‍വിന്‍ എം മാറാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് Present
15 ടോമി മാത്യു ഓവര്‍സിയര്‍,എം.ജി.എന്‍‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്. Present
16 രമ്യ ശ്രീകുമാര്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, എം.ജി.എന്‍‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്. Present
17 ശ്യാമള ദേവി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ Present
17 N A ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍(FTS) Vacant
18 കെ.ആര്‍ ‍.ശാന്തമ്മ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ Present