ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സുപ്രഭ എസ് സെക്രട്ടറി
2 ഷോളി ഫിലിപ്പ് അസി.സെക്രട്ടറി
3 സ്വപ്ന വി ഹെഡ് ക്ളാര്‍ക്ക്
4 പ്രിന്‍സി പി പി അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ജോസ് കെ ജെ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
6 റ്റോം തോമസ് യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
7 നിര്‍മ്മല കുമാരി യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
8 കവിത ജോസ് ഡി എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
9 ജേക്കബ് പാനുസ് എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
10 പ്രിയാ എന്‍ പിളള എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 ലതാ റ്റി.എം എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്(സുപ്പര്‍ ന്യുമററി)
12 റാണി ജോസഫ് എല്‍ .ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
13 ഷില്‍നാ പ്യൂണ്‍
14 മാര്‍വിന്‍ എം മാറാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
15 ടോമി മാത്യു ഓവര്‍സിയര്‍,എം.ജി.എന്‍‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്.
16 രമ്യ ശ്രീകുമാര്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, എം.ജി.എന്‍‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്.
17 ശ്യാമള ദേവി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
18 കെ.ആര്‍ ‍.ശാന്തമ്മ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍