മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം
1 റ്റി.സി.ജോസഫ്
2 കുട്ടപ്പന്‍ നിരക്കത്താനം
3 കെ.ജെ.ചാക്കോ കരിമ്പന്‍മാക്കല്‍
4 കെ.ജി.മാധവന്‍ നായര്‍
5 തോമസ് മയിലാട്ട്
6 എന്‍ .ആര്‍ ‍.ശ്രീധരന്‍ നായര്‍
7 രമണി മോഹനന്‍
8 ജയശ്രീ ഗോപിദാസ്
9 പി.ജെ.ജോസഫ്
10 എ.കെ.ദാമോദരന്‍
11 ബിന്ദു സതീഷ്