മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തില്‍ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു.

പ്രസിഡന്‍റ് - പ്രസീത.കെ

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് - എം.കെ കൃഷ്ണന്‍

ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍