2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ് പുരോഗതി

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ് പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകള്‍

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയോജന ഗ്രാമസഭ, കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ , ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമസഭ എന്നീ ഗ്രാമസഭകള്‍ ചേര്‍ന്നു

vayojana1binnasheshikuttikalude

ഗാന്ധിജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

img-20180930-wa0006img-20181002-wa0023img-20181002-wa0024img-20181002-wa0027

2018-19 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

2018-19 പദ്ധതി രേഖ

മലപ്പുറം ഡി. ആര്‍.ഡി.എ , പി.എ.യു സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന സിമന്റ് കട്ട നിര്‍മ്മാണ ജില്ലാ തല പരിശീലനം

തിരൂര്‍,താനൂര്‍,കുറ്റിപ്പുറം എന്നീ ബ്ലോക്കിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടിക നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ് പരിശീലനം(30/07/2018, 31/07/2018 ) തിരൂര്‍ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച്  നടന്നു.

img-20180730-wa0015img-20180730-wa00171

img-20180730-wa00181

img-20180730-wa00201

new-image11

new-image

2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

Receipt-and-payment

Income-and-expenditure

Balance-sheet

cash flow statement

Trial-balance

2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍

ആട് വിതരണം(ജനറല്‍-വനിത)

ആശ്രയ പദ്ധതി

ജലസേചനത്തിന് പമ്പ്സെറ്റ് നല്‍കല്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പോത്ത്കുട്ടി വിതരണം (വനിത)

ഭവന വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ധനസഹായം

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം(വനിത)

മത്സ്യത്തെഴിലാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(ജനറല്‍)

വാഴകൃഷിക്ക് രാസവള വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഹരിതകേരളം-ഇടവിളകൃഷിക്ക് വാഴകന്നുകളുടെ വിതരണം

ഹരിതകേരളം- കുറ്റികുരമുളക് തൈകളുടെ വിതരണം

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

Budget Statement -2018-19

വിവരവകാശ നിയമം 2005

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍


രാജശേഖരന്‍.പി.കെ

സെക്രട്ടറി , മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , മംഗലം(പി.ഒ), മലപ്പുറം 676561          9496047963

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

തദയൂസ്.ഡി

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് , മംഗലം ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് ,             ഫോണ്‍ നം-04942568452

അപ് ലേറ്റ് അതോറിറ്റി

രാജന്‍. ഇ. എ         പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മലപ്പുറം ഫോണ്‍ നം-04832974984

ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍

2017 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലഭ്യമായ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Building-details