കോവിഡ് 19- സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

1 ) അഗതികള്‍
2 ) തെരുവോര നിവാസികള്‍

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

വെബ്സൈറ്റ് കാണുന്നതിന് ഈ ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
www.lsgelection.kerala.gov.in

മീനച്ചിലാര്‍‍-മീനന്തറയാര്‍-കൊടൂരാര്‍ പുന സംയോജനം

മീനച്ചിലാര്‍‍-മീനന്തറയാര്‍-കൊടൂരാര്‍ പുന സംയൊജനം

നവീകരിച്ച മണര്‍കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു.തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കെ റ്റി ജലീല്‍ അവറുകള്‍ 2017 നവംബര്‍ 14 ന് ഉദ്ഘാടന കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കുന്നു

img-20180202-wa0008

മേല്‍വിലാസം

മണര്‍കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മണര്‍കാട് പി ഓ
കോട്ടയം ജില്ല
കേരളം
പിന്‍ - 686019
manarkadgp@gmail.com
ഫോണ്‍ - 0481 2372828
9496044708 ( പ്രസിഡന്‍റ്)
9496044709 ( സെക്രട്ടറി )

ലൈസന്‍സ്

ഡി & ഓ ലിസ്റ്റ് 2017/18
ഡി & ഓ ലൈസന്‍സ് 2016-17

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2015-16 പദ്ധതി വിവരങ്ങള്

2016/17 പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2017/18 പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍
2018-19 പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍
2019-20 പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി വിവരങ്ങള് 2016/17

report141

2016/17 ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് 2016/17

പെര്‍മിറ്റ്

santhetham