മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെര്‍മിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍

mala-gp-permit-register - April 2019 onwards

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 2020-2021

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-2021 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍ ഫെബ്രുവരി 28 ന് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ നടന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ എം.എല്‍.എ അഡ്വ. വി.ആര്‍. സുനുല്‍കുമാര്‍ വികസന സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-2021 വികസനസെമിനാര്‍.100 ശതമാനം നികുതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്കുള്ള അനുമോദനം

ഊർജ്ജിത നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പയിൻ

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഫോണ്‍: 04802890346, 9496046173

ഊർജ്ജിത നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പയിൻ

നികുതിദായകരേ,

വസ്തുനികുതി(കെട്ടിടനികുതി) അടക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വാർഡിലും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സൌകര്യം ഓരോ നികുതിദായകരും പരാമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതാത് വാർഡുകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി നികുതി അടച്ച് രസീറ്റ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

No

വാർഡ്

തിയ്യതി

ദിവസം

സമയം

സ്ഥലം

No

വാർഡ്

തിയ്യതി

ദിവസം

സമയം

സ്ഥലം

1

1,2,20

28.10.19

തിങ്ക

10.30 – 2.00

കാട്ടിക്കരക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാ

15

15

14.11.19

വ്യാഴം

10.30 – 2.00

കനകക്കുന്ന് പളളി

2

2,3,5

29.10.19

ചൊവ്വ

10.30 – 2.00

ആനപ്പാറ സെസൈറ്റി പരിസരം

16

15,16

15.11.19

വെള്ളി

10.30 – 2.00

നെയ്തക്കുടി അംഗൻവാടി

3

3

30.10.19

ബുധ

10.30 – 2.00

അണ്ണല്ലൂർ -കാരൂർ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ

17

8,17,18

16.11.19

ശനി

10.30 – 2.00

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം

4

4

31.10.19

വ്യാഴം

10.30 – 2.00

പാറക്കൂട്ടം അംഗവാടി പരിസരം

18

8,18,19

18.11.19

തിങ്ക

10.30 – 2.00

ഡി.വി.എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ വടമ

5

5,6

01.11.19

വെള്ളി

10.30 – 2.00

പഴൂക്കര അംഗൻവാടി പരിസരം

19

19,20

19.11.19

ചൊവ്വ

10.30 – 2.00

മാണിയംങ്കാവ് ക്ഷേത്ര പരിസരം

6

6,7,20

02.11.19

ശനി

10.30 – 2.00

അഷ്ടമിച്ചിറ സ്ക്കൂൾ പരിസരം

20

10,13

20.11.19

ബുധ

10.30 – 2.00

തൻകുളം അംഗൻവാടി

7

7

04.11.19

തിങ്ക

10.30 – 2.00

അമ്പഴക്കാട് അംഗൻവാടി

21

10,14,15

21.11.19

വ്യാഴം

10.30 – 2.00

മരണ സഹായ സഹകരണ സംഘം കോട്ടമുറി

8

8

05.11.19

ചൊവ്വ

10.30 – 2.00

എം.ജി. സദാനന്ദന്റെ വസതി

22

1,2

22.11.19

വെള്ളി

10.30 – 2.00

കോൾക്കുന്ന് ഹെൽത്ത് സെന്റർ

9

8,9

06.11.19

ബുധ

10.30 – 2.00

കൊടവത്തുകുന്ന് അംഗൻവാടി പരിസരം

23

16,17,18

23.11.19

ശനി

10.30 – 2.00

കുന്നത്തുകാട് സെന്റർ

10

10,11

07.11.19

വ്യാഴം

10.30 – 2.00

അതിയാരത്ത് അമ്പലം പരിസരം

24

8,9,17

25.11.19

തിങ്ക

10.30 – 2.00

കൂനംപറമ്പ് അംഗൻവാടി പരിസരം

11

11

08.11.19

വെള്ളി

10.30 – 2.00

സ്നേഹഗിരി പളളി ഹാൾ

25

12,13

26.11.19

ചൊവ്വ

10.30 – 2.00

കുരുവിലശ്ശേരി SNDP ഹാൾ

12

12,13

11.11.19

തിങ്ക

10.30 – 2.00

മുസ്ലീം പളളി പരിസരം

26

19,20

27.11.19

ബുധ

10.30 – 2.00

മാരേക്കാട് സ്ക്കൂൾ

13

12,13

12.11.19

ചൊവ്വ

10.30 – 2.00

ചാമക്കാട് ജോൺസന്റെ കട പരിസരം

27

16

28.11.19

വ്യാഴം

10.30 – 2.00

കടുപ്പൂക്കര പളളി പരിസരം

14

14

13.11.19

ബുധ

10.30 – 2.00

കാവനാട് കപ്പേള പരിസരം

28

2,3

29.11.19

വെള്ളി

10.30 – 2.00

സ്ഫടികം ശിവക്ഷേത്രം പരിസരം

NB: നികുതി അടക്കാൻ വരുന്ന നികുതിദായകർ ഏറ്റവും അവസാനം നികുതി അടച്ച രശീതിന്റെ പകർപ്പുമായി വരേണ്ടതാണ്.

NOTICE


കേരളോത്സവം 2019

കേരളോത്സവം 2019

കേരളോത്സവം 2019

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

Pro. No. 04 - പാലിന് സബ്സിഡി

Pro. No 7 - വിവാഹധനസഹായം (എസ്.സി)

Pro. No. 8 - എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

Pro. No. 20 - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ബത്ത

Pro. No - പി.വി.സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം (എസ്.സി)

Pro.No 10 - വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം (എസ്.സി)

Pro. No 11 - വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.സി)

Pro. No - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

Pro. No 18 - കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

Pro. No - 24 - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

Pro. No - 25 - സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം

Pro. No - 31 - വാഴകൃഷി വികസനം

Pro.No - 34 - വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍)

Pro.No 36 - ഭിന്നശോഷിക്കാരായവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍ വിതരണം

Pro. No. 39 - മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (വനിതകള്‍ക്ക്)

Pro.No. 40 - കേള്‍വി ശക്തി കുറഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

Pro.No - 43 - ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

Pro.No 46 - തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകള്‍ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റല്‍

Pro. No 74 - വനിതകള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (എസ്.സി)

Pro.No 76 - ജാതികൃഷി വികസനം

Pro.No 105 - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ , കസേര

Pro.No 113 - വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭത്തിനായി ഇരുചക്ര വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

Pro.No 131 - എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗിന് ധനസഹായം

2017-18 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷൻ - അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷൻ അന്തിമ ഗുണഭോക്‌തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ സാധ്യതാ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍

ഭൂരഹിതര്‍ഭൂമിയുള്ളവര്‍-ഭവനം ഇല്ലാത്തവര്‍,

Older Entries »