അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ നിയമനം- അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ ഒഴിവുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

യോഗ്യതകളും മറ്റും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റിലും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകള്‍ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം 08.05.2020 ന് 5 PM നകം nregamkb@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്.

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‍ 2020- കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ബഹു.ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ച് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ G10055 - മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക20-01-2020 ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിലും വെബ്‍സൈറ്റിലും‍ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്സ്

2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്സ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലിസ്റ്റുകള്‍ കാണാനായി താഴെ കാണിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഴുവന്‍ പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കുടുംബശ്രീ വഴി വനിതകള്‍ക്ക് കാട വളര്‍ത്തല്‍

1.നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവിനു സബ്ബ്സീഡി

2.നെല്‍വിത്ത് വിതരണം

3.തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളത്തിനു സബ്ബ്സീഡി

4.വാഴകൃഷിക്ക് ജൈവവളത്തിനു സബ്ബ്സീഡി

5.വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളതോട്ടത്തില്‍ കുരുമുളക് കൃഷി

6.വനിതകള്‍ക്ക് അടുക്കളതോട്ടത്തില്‍ വാഴകൃഷി

7.പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് ഗ്രോ ബാഗ്

8.ട്ടികജാതി വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

9.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്

10.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍-പട്ടികജാതി വിഭാഗം

11.പട്ടികജാതി യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

അറിയിപ്പ്- ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് നിയമനം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് മിഷന്‍ 1ാം ഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ലൈഫ് മിഷന്‍ 1ാം ഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
1.ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍
1.ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂ മിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

വരള്‍ച്ചാ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മക്കരപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുള്ള മേഖലകളില്‍ ടാങ്കര്‍ ലോറികളില്‍ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫൈബര്‍ ചെയര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഫൈബര്‍ ചെയര്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യല്‍-ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഫൈബര്‍ ചെയര്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യല്‍-ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്